Untitled-1

Dotace až 50% na vyvedení tepla z BPS nebo bioplynovod

neděle, 7. února 2016

S počátkem roku 2016 byla vyhlášena první výzva programu OP PIK – Obnovitelné zdroje energie. Pro bioplynové stanice je určena hned první priorita: Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. Je zde tedy šance získat až 50% dotaci na investice, které zefektivní provoz bioplynové stanice.

Uznatelnými výdaji jsou právě investice do hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku (vyvedení tepla až ke spotřebiteli nebo bioplynovod k přemístěné kogenerační jednotce) a energetický posudek. Žadatelem mohou být všechny typy podniků, včetně zemědělských farem a družstev. Žádost je poměrně náročná z hlediska administrativní přípravy (územní rozhodnutí, vlastnictví pozemků, položkový rozpočet apod.), ale podle našich informací má každý žadatel, který se s žádostí vypořádá, velmi vysokou pravděpodobnost úspěchu a získání této podpory.

 Česká bioplynová asociace by ráda podpořila snahu všech zájemců o účast v tomto dotačním programu. Proto se rozhodla v rámci tradičního jarního semináře prezentovat úspěšné příklady využití tepla a vzdálené kogenerace a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu podrobně probrat proces sestavení žádosti (včetně individuální konzultací Vašeho záměru). Předpokládaný termín je v druhé polovině března jako obvykle v Praze. Termín pro podání žádosti je pak stanoven na 4.5.2016.

 Pokud na žádosti již pracujete a potřebujete odbornou podporu, obracejte se na náš mail info@czba.cz. I přesto, že podporu nepotřebujete, uvítáme informaci, že dotační žádost připravujete.

 Více info k programu: http://www.czechinvest.org/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-i

Dotace až 50% na vyvedení tepla z BPS nebo bioplynovod  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz