Dotazy z konference v Třeboni

úterý, 26. listopadu 2019

Jako reakce na vystoupení na třeboňské konferenci vznikly následující dva dotazy.

  1. Pokud bylo např. v r. 2019 provedeno autorizované měření emisí, z kterého lze dovodit, že zdroj by nemusel plnit emisní limity platné od 1.1. 2020, je nutné provést v r. 2020 nové měření emisí, když zákonná perioda provádění měření je 1 x za 3 roky?
  2. Je třeba požádat krajský úřad o změnu povolení v případě instalace katalyzátoru na snížení emisí CO2?

Na tyto dotazy jsme dostali od Ministerstva životního prostředí odpovědi, které si můžete přečíst v tomto dokumentu.

Dotazy z konference v Třeboni  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz