DP: Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě

DP: Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě

středa, 14. prosince 2011

Jako každý perspektivní obor, je i bioplyn oblast, která potřebuje zájem studentů. Proto velmi rádi zveřejňujeme (se souhlasem autorky) diplomovou práci studentky ZČU Terezy Vyšteinové na téma "Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě.

V případě zájmu uvádíme i kontakt: e-mail: tereza.vysteinova@gmail.com a tel.: 777 294 043.

Anotace diplomové práce:

Diplomová práce se zabývá problematikou výroby, čištění a následným využitím bioplynu jak v energetice, tak i v dopravě. Srovnává standardní využití bioplynu v kogeneračních jednotkách pro výrobu elektrické energie a tepla s variantou čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu a následného vtláčení do sítí zemního plynu. Na navrženém modelu bioplynové stanice o velikosti 1 MW porovnává tyto dvě varianty z ekonomického, energetického a environmentálního hlediska.

Ke stažení:

Diplomová práce - Tereza Vyšteinová (pdf)

DP: Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz