220px-Logo_Renewable_Energy_by_Melanie_Maecker-Tursun_V1_4c.svg

Druhá výzva vyhlášení aukcí pro provozní podporu výroby elektřiny z OZE

sobota, 31. prosince 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 2. výzvu k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů pro rok 2022.

Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Do zákona č. 165/2012 Sb. byly uvedenou novelou zavedeny nové instituty a vhodné formy provozní podpory výroby elektřiny.

Pro nové a modernizované výrobny elektřiny nad 1 MW (u větrných elektráren s výkonem nad 6 MW nebo 6 výrobních jednotek) je forma podpory výroby elektřiny realizována soutěžními nabídkovými řízeními (aukcemi). Jedná se o protržní princip provozní podpory, který pro tyto zdroje vyplývá jako povinnost z legislativy EU.

MPO v návaznosti na schválený zákon č. 165/2012 Sb. a na nařízení vlády č. 189/2022 Sb. ze dne 22. června 2022 o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, připravilo druhou výzvu k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny z OZE, a to pro následující kategorie výroben:

  • Výrobny elektřiny využívající bioplyn (modernizované výrobny elektřiny) s výkonem od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 5 MWe;
  • Malé vodní elektrárny (nové výrobny elektřiny a modernizované výrobny elektřiny) od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 7 MWe;
  • Větrné elektrárny (nové výrobny elektřiny) od 6 MW nebo s více než 6 zdroji elektřiny, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 30 MWe.

Druhá výzva k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů je zveřejněna a vyhlášena od 22. 12. 2022, lhůta pro podávání nabídek bude zahájena dne 17. 1. 2023. Příjem nabídek bude ukončen 22. 3.2023. 

Ke stažení:

Druhá výzva vyhlášení aukcí pro provozní podporu výroby elektřiny z OZE  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz