3-415314_136387456546527_1919049447_o_1

E15: Přehlížený biometan má přispět k energetické bezpečnosti Evropy

pátek, 10. července 2015

Strach Evropy z nepravidelných dodávek zemního plynu dává do ruky munici zastáncům biometanu. „Produkce biometanu je rostoucím odvětvím. Jde o domácí zdroj plynu, který může pomoci krýt evropskou spotřebu, navíc jde o zelený zdroj energie,“ prohlásil na nedávné konferenci plynárenské asociace GIE Jan Štambaský, prezident Evropské bioplynové asociace. Zatím vlády i Evropská komise tento zdroj energie ve svých dokumentech spíše přehlížejí.

Biometan vzniká vyčištěním bioplynu tak, aby ve výsledném produktu bylo minimálně 95 procent metanu. Pak je možné plyn vtláčet do plynovodní sítě, kde se smíchá se zemním plynem, nebo ho lze použít jako palivo do aut v podobě stlačeného plynu. Pak by konkuroval stlačenému zemnímu plynu CNG.

„Biometan je konkurenceschopný vůči zemnímu plynu, protože jde o bezpečný domácí zdroj,“ dodává Štambaský. Rostoucí odvětví vytváří i nová pracovní místa. Štambaský upozorňuje, že například evropské těžební ložisko zemního plynu Corrib dává práci šesti tisícům lidem. Bioplynový sektor zaměstnává 76 tisíc lidí.

V Česku se výroba biometanu zatím nerozvinula. Podpora produkce byla zrušena, protože šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková v dotacích pro výrobce biometanu viděla podobnou hrozbu, jakou představuje podpora solárním elektrárnám.

Biometan se vyrábí v patnácti evropských zemích, kde se většina vtlačuje do plynovodní sítě. Nejvíce výroben je v Německu, kde podle údajů Evropské bioplynové asociace biometan dodávalo v roce 2013 celkem 152 bioplynových stanic. Druhé v pořadí je Švédsko s 54 výrobnami a třetí je Nizozemsko s 23 stanicemi.

Ve Švédsku se biometan používá především jako alternativní palivo do automobilů. Předskočil v popularitě stlačený zemní plyn CNG s tržním podílem 57 procent. Vyšší zastoupení v dopravě si biometan získává také v Německu.

Podle některých českých expertů by mohl být biometan řešením i v diskusi o udržitelnosti biopaliv v dopravě. Zatím se však do statistik pro používání alternativ k benzínu a naftě nezapočítává. Problém biometanu je jeho vyšší cena. „Náklady na výrobu biometanu budou vždy vyšší než cena zemního plynu, protože v sobě zahrnují i hodnotu obnovitelnosti a udržitelnosti,“ říká Štambaský.

I Evropská bioplynová asociace uvádí, že biometan je komerčně životaschopný jen v případě, že bude osvobozen od spotřební daně, nebo získá jinou finanční podporu. Jako alternativa k CNG se může více prosadit v okamžiku, kdy skončí daňové zvýhodnění stlačeného zemního plynu.

Zdroj: E15.cz

E15: Přehlížený biometan má přispět k energetické bezpečnosti Evropy  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz