5602188_

E15.cz: Na Karvinsku má vyrůst teprve druhá výrobna biometanu v Česku

pondělí, 20. dubna 2020

Česko by už brzy mohlo mít druhou biplynovou stanici, která dokáže vyrábět biometan a dodávat ho do distribuční plynárenské soustavy. V Horní Suché na Karvinsku se ji chystá postavit společnost Organic technology ovládaná podnikatelem Sebastianem Sikorou. Investice má vyjít má nižší stovky milionů korun.

Organic technology má podle věstníku veřejných zakázek do 20. května vypsat tendr na dodávku celého technologického zařízení. Veřejná soutěž je přitom jednou z podmínek pro získání dotací. Až firma zhotovitele vybere, bude moci začít stavět. „Územní rozhodnutí i stavební povolení už máme. Nyní potřebujeme jen zhotovitele. Počítáme se zahájením výstavby v letošním roce a v průběhu druhého pololetí příštího roku očekáváme zprovoznění závodu,“ uvedl jednatel firmy Daniel Krejča. Pomůže i mateřská firma Firma na výstavbu využije peníze ze Státního fondu životního prostředí ČR, který ji teoreticky může pokrýt až 80 procent investičních nákladů, a to v závislosti na velikosti projektu. Tu firma zatím nechce příliš specifikovat. „Předběžně kalkulujeme s celkovou cenou investice v řádu nižších stovek milionů,“ řekl Krejča s tím, že projekt pomůže financovat i americká průmyslová společnost Air Products, která v Organic technology drží čtvrtinový podíl.

Starosta Horní Suché Jan Lipner je nicméně k harmonogramu výstavby skeptický. „Rozjetí stavby plánují už sedm let. Je sice pravda, že výběrové řízení je posun, ale jen velmi malý,“ říká Lipner. „Zatím jim vycházíme vstříc zejména kvůli tomu, že víme o jejich spolupráci s třineckou firmou Trafin Oil, která se zabývá ekologickou likvidací použitých gastro olejů a tuků a tyto suroviny má v dostatečném množství zajistit i pro plánovanou stanici,“ dodal. Nová bioplynová stanice má stejně jako ta první v Rapotíně zpracovávat pouze biologicky rozložitelný komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad. Na rozdíl od řady jiných bioplynek tak za účelem energetické produkce nebude využívat cíleně pěstovanou biomasu. Ze zpracování těchto odpadních látek vzniká jednak hnojivo, ale hlavně také palivo, které se následně pročišťuje speciální membránou. Zatímco surový bioplyn obsahuje jen přibližně 50 procent metanu, jeho vyčištěním se získá metan v čistotě nad 95 procent, čímž kvalitou odpovídá zemnímu plynu. Tento biometan následně kompresor stlačí do distribuční sítě. Ročně ho tam chce Organic technology dodat až kolem 3,2 milionu kubíků, tedy zhruba 2,5 násobek oproti konkurenci z Rapotína. 

Stavět výrobnu biometanu se chystá i městská Pražská vodohospodářská společnost, a to v areálu Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Zahájení ostrého startu provozu ale plánuje až na rok 2022. Zájem o biometan souvisí roste s očekávaným zavedením výrobní podpory po roce 2021. V průběhu příštího desetiletí budou postupně končit dotace na výrobu elektřiny z bioplynu v kogeneračních jednotkách a podpora výroby biometanu je má nahradit. Část existujících bioplynovýc stanic – zejména těch v blízkosti plynárenské soustavy – se tak zřejmě přeorientuje ze elektřina a tepla na plyn.

Zdroj: E15.cz

 

E15.cz: Na Karvinsku má vyrůst teprve druhá výrobna biometanu v Česku  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz