1000x1000-1456760425-1000x1000-1421668887-1000x1000-1360073128-logo-eba-rgb1

EBA požaduje jednotnou celoevropskou politiku pro bioplyn

středa, 11. května 2016

Evropská bioplynová asociace (EBA) volá po celoevropských udržitelných pravidlech pro bioenergii využívanou k výrobě elektřiny a tepla, tak aby byl podpořen interní trh s bioplynem.

EBA uvedla, že zatímco neexistence celoevropské politiky pro bioplyn dává členským státům flexibilitu přizpůsobit své zákony okolnostem v daném státě, tak přeshraniční obchod s biometanem tím velmi trpí. Průmyslová organizace také vyzývá všechny členské státy EU k zavedení povinného třídění a svozu potravinového odpadu z domácností i podniků, čímž by bylo umožněno zvýšit míru recyklace nutrientů skrze technologii anaerobní digesce.

EBA se také zasazuje o to, aby byl do roku 2030 biometan dostupný na všech čerpacích stanicích v Evropě, a to buď v čisté formě nebo ve směsi se zemním plynem. Mimo to, EBA nabádá k výzkumu a vývoji oblasti, který povede k rozvoji průmyslu, zvýšení efektivity  procesů a používání nových substrátových vstupů, s cílem zlepšit výkonnost technologie v Evropě. EBA také podporuje transformaci bioenergetického průmyslu v globální exportní trhy, které by přinesly cash flow zpátky do evropské ekonomiky.

Nová politika Evropské komise pro bioenergie

Evropská komise v současnosti aktualizuje své politické cíle pro bioenergie v letech následujících po roce 2020. V tuto chvíli přijímá návrhy ke konzultaci. Komise plánuje zveřejnit nové pravidla do konce letošního roku. EBA uvítá vysoké nároky na udržitelnost pro bioplynové stanice, pokud budou při stanovení úrovně redukce emisí brány v úvahu pozitivní kredity za produkci biometanu a vedlejšího produktu procesu – digestátu.

Uvedla také, že nová pravidla by se neměla vztahovat na malé bioplynové stanice (s výkonem do 500 kW včetně), protože by to neúnosně zvýšilo byrokratickou zátěž pro jejich provozovatele, kterými jsou většinou menší soukromé zemědělské subjekty.

Zdroj: BioEnergy Insight

EBA požaduje jednotnou celoevropskou politiku pro bioplyn  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz