logo-footer-eba_res

EBA zve do mezinárodního projektu DIGEST-AID testovací kapacity

středa, 16. ledna 2019

Evropská bioplynová asociace (dále jen EBA) v současné době pracuje na přípravě mezinárodního projektu "DIGEST-AID", který bude předložen v programu Horizon 2020. Iniciativa se zaměřuje na vývoj, testování a demonstraci vysoce kvalitních biologických hnojiv z digestátu.

Jedním z "vyšších" cílů je prokázání, že je možné získat biologická hnojiva z digestátu, která jsou spolehlivá a vysoce kvalitní, byť mohou být dosud neznámá, nedostatečně popsaná a podceňovaná.

Konsorcium vedené Univerzitou v Gentu proto bude zkoumat možnosti optimalizace stávajících technologií a zlepšení digestátových produktů podle následujícího schématu:

Konsorcium bude zkoumat následující:

 • Možnosti optimalizace separace pevné frakce a zkoumání přínosů lepšího stanovení obsahu živin na místě
 • Optimalizace technologie odstraňování / čištění amoniaku a vznikajících produktů
 • Optimalizace membránových filtračních systémů pro digestát
 • Možnosti výzkumu biologického zpracování pevných frakcí digestátu při využití mikroorganismů pro zlepšení dostupnosti živin a biocharu pro zlepšení kvality při kompostování
 • Možnosti výroby hnojiv na míru z pevných frakcí vysušených pomocí kogeneračního tepla.

Získaná bio-hnojiva budou nejdříve vyhodnocena v laboratorních a terénních studiích. Ta, která projdou všemi testy, budou testována na vybraných demo zařízeních. Projektové konsorcium proto hledá vhodná demonstrační zařízení, kde by mohlo k testování docházet, jak zemědělce, tak provozovatele bioplynových stanic. 

Výhody plynoucí z účasti:

 • Možnost vyzkoušet jednu z nových technologií / bio-hnojiv zdarma – během testů budete mít k dispozici komplexní odbornou podporu odpovědného partnera.
 • Náklady na analýzu nebo další práce budou z projektu hrazeny.
 • Získáte přístup k výsledkům projektu z první ruky (nejenom testování, ale všechny výsledky celého projektu).
 • Hrazená účast na 2 schůzkách projektu, včetně zahraničního cestovného.
 • Budete mít možnost navázat a rozšířit své mezinárodní vztahy a diskutovat o zkušenostech.
 • Můžete navštívit všechny další demo-případy (celkem 6 jich bude zařazeno)
 • Projekt bude pokrývat všechny cestovní výdaje v rámci dohodnutých aktivit.

Co je očekáváno:

 • Připravenost k účasti na testování buď jako výrobce biopaliv (= BPS), nebo jako spotřebitel biologických hnojiv (terénní zkoušky nebo přísady pro organickou výrobu hnojiv).
 • Účast v "living labs", v rámci kterých můžete sdílet své zkušenosti s dalšími zapojenými experty a členy konsorcia - bude organizováno celkově 5 living labs v různých zemích EU.
 • Mlčenlivost o výsledcích projektu.

V případě, že máte zájem o účast jako demo zařízení, kontaktujte nás na info@czba.cz! Nabídka platí do konce ledna 2019.

EBA zve do mezinárodního projektu DIGEST-AID testovací kapacity | Aktuality | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz