ERÚ finišuje s přípravou cen OZE pro rok 2012

ERÚ finišuje s přípravou cen OZE pro rok 2012

pátek, 16. září 2011

Energetický regulační úřad připravuje nové technicko-ekonomické parametry pro stanovení podpory pro obnovitelné zdroje energie v příštím roce. Česká bioplynová asociace, zástupci ministerstev a reprezentantů jednotlivých OZE se v pátek 2.9.2011 účastnili projednání aktuálních podkladů a návrhů. Pro bioplyn vyzněl poslední návrh, který byl prezentován jeho tvůrci, jimiž jsou již tradičně odborníci z ČVUT, následovně:

  • investiční náklady na výstavbu BPS: 100 (110) tis. Kč / kW
  • využití BPS: 7500 - 7800 hod / rok
  • náklady na vstupy: cca 1,6 (max 1,7) Kč / kWh

Tento návrh víceméně koresponduje s názorem CzBA, který byl ERÚ předán 17.8.2011 (114 tis.Kč / kW; využití 7 736 hod / rok; 1,64 Kč / kWh vstupy). 

Více o tomto a dalších aktuálních tématech se od místopředsedy ERÚ, Ing. Blahoslava Němečka, můžete dozvědět v rámci tradiční konference "Výstavba a provoz bioplynových stanic", která se uskuteční 13. - 14. října v Třeboni.

ERÚ finišuje s přípravou cen OZE pro rok 2012  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz