ERÚ nakonec pravděpodobně zachová podporu OZE

čtvrtek, 24. prosince 2015

Veselé Vánoce! Energetický regulační úřad dnes na svých stránkách zveřejnil předběžnou verzi cenového rozhodnutí, na jehož základě by měla v příštím roce probíhat podpora OZE tak jako doposud. Podmínkou vydání tohoto rozhodnutí je zveřejnění schváleného nařízení vlády ve sbírce zákonů. Pokud vše dopadne dle předpokladů, bude nejpozději v lednu opět vše ve správných kolejích.

Předběžná verze cenové rozhodnutí na webu ERÚ

Komentář ERÚ:

S ohledem na skutečnost, že Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie dosud neprošlo celým legislativním procesem, neboť vláda uložila ministru průmyslu a obchodu vypracovat konečné znění nařízení vlády, Energetický regulační úřad předkládá pracovní verzi cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, které nejsou uvedeny v oznámení Evropské komise ze dne 11. června 2014  Státní podpora SA.35177 (2014/NN) – Česká republika - Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a jejichž podpora je uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 a považuje se za existující podporu a dále ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 Nařízení vlády XX/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie není s právem Evropské unie v rozporu.

ERÚ nakonec pravděpodobně zachová podporu OZE  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz