1000x1000-1493107244-logo-big

ERÚ nebude měnit technicko-ekonomické parametry pro provozní podporu

úterý, 6. června 2017

Po jednání s experty v oboru obnovitelných zdrojů energie se Energetický regulační úřad rozhodl neaktualizovat stávající vyhlášku č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), která nyní platí ve znění vyhlášky č. 266/2016 Sb.

Jak sdělil Ing. Kristián Titka z Oddělení podpory POZE, přestože lze souhlasit s celou řadou argumentů podaných na uvedeném jednání, vedení Úřadu pro letošní rok rozhodlo o vyjmutí vyhlášky z legislativního plánu práce. Úřad je toho názoru, že především vzhledem k blížícímu se konci aktuálně schváleného schématu podpory do roku 2020, evropského trendu postupného utlumování podpory a naplněným cílům národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje především v oblasti vodní energie (instalovaný výkon), není nezbytné dále zvyšovat zátěž konečných spotřebitelů a státního rozpočtu.

Rozhodnutím vedení Úřadu je tedy ponechat úroveň technicko-ekonomických parametrů dle platného a účinného znění vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech i pro příští rok. I v příštích letech bude sběr dat nadále pokračovat a v případě nutnosti nelze vyloučit zásah do vyhlášky, nicméně záměrem Úřadu bude do konce schváleného schématu stabilita stávajících podmínek.

Související odkazy:

 

ERÚ nebude měnit technicko-ekonomické parametry pro provozní podporu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz