ERU_logo-1024x604

ERÚ vydal návrh cenového rozhodnutí

středa, 28. srpna 2019

Ve smyslu ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahájil Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, účinného od 1. ledna 2020.

Veřejný konzultační proces je zveřejněn zde.

K návrhu cenového rozhodnutí se můžete vyjádřit přímo dle zveřejněných pravidel (do 4. září 2019), případně prostřednictvím CzBA.

ERÚ vydal návrh cenového rozhodnutí  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz