1000x1000-1421668887-1000x1000-1360073128-logo-eba-rgb1

Evropská bioplynová asociace zvolila nového člena Rady a jmenovala novou Generální tajemnici.

pondělí, 29. února 2016

Dne 17. února 2016 se v německém Norimberku konalo v pořadí již sedmé valné shromáždění Evropské bioplynové asociace. Reprezentanti členů EBA se sešli, aby se seznámili s nejnovějším vývojem a zúčastnili se volby Rady.

Prezident EBA Dr. Jan Štambaský představil kandidáty, kteří se ucházeli o znovuzvolení jako členové rady, viceprezidenti a oznámil i svou kandidaturu na prezidenta. Mezi kandidáty patřil také náhradník za odcházejícího člena Rady, pana Görana Strandberga, který se rozhodl odstoupit ve prospěch pana Anderse Mathiassona (oba patří mezi zástupce Švédské bioplynové asociace). Pan Mathiasson osobně oslovil účastníky a představil sebe i svou kandidaturu: „Už 12 let pracuji s politiky a lobbisty jako výkonný ředitel Švédské bioplynové asociace a těším se na pokračování práce v oblasti problematiky průmyslu výroby a využití bioplynu na půdě Rady Evropské bioplynové asociace.“

Členové EBA následně anonymně hlasovali a zvolili kandidáty. Výkonný výbor byl tedy vybrán následně: Dr. Jan Štambaský jako prezident (Česká bioplynová asociace), pan Harm Grobrügge (Německá bioplynová asociace) a pan Franz Kirchmeyr (Rakouská asociace pro kompost a bioplyn) jako viceprezidenti, a členové rady pan Stefano Bozzetto (Italská bioplynová asociace), pan David Collins (Asociace obnovitelné energie REA – Skupina bioplyn), pan Attila Kovacs (Maďarksá bioplynová asociace) a pan Anders Mathiasson (Švédská bioplynová asociace).

Dr. Štambaský také oznámil rozhodnutí Rady EBA jmenovat paní Susannu Pflüger novou Generální tajemnicí asociace. Vyzdvihl „její excelentní výkony a podíl na provozu sekretariátu EBA v Bruselu, kde působila od roku 2012 na pozici Senior Policy Advisor, spolu s jejími hlubokými znalostmi interních i externích poměrů, členů a partnerů, čímž je tedy dokonale připravena zastávat funkci Generální tajemnice.“ Paní Pflüger získala magisterský diplom v oboru Evropských studií na Ruhr University of Bochum. Na své předchozí pozici byla zodpovědná za různé politické otázky vztahující se k evropskému průmyslu výroby a využití bioplynu a reprezentovala členy EBA při jednáních s institucemi Evropské Unie.

Jménem EBA vyjádřil také Dr. Štambaský vděk paní Agatě Prządka, která zastávala funkci Generální tajemnice v minulém období, za její výbornou práci, kterou se více než čtyři roky podílela na rozvoji EBA v Bruselu.

Evropská bioplynová asociace zvolila nového člena Rady a jmenovala novou Generální tajemnici.  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz