Evropská unie připravuje závazné limity podílu OZE v roce 2030

Evropská unie připravuje závazné limity podílu OZE v roce 2030

pondělí, 30. května 2011

Čelní místo nejrozvinutějších regionů světa si Evropa stále ještě může udržet. Jedním z klíčů k úspěchu pak bude stanovení právně závazných limitů pro podíl obnovitelných zdrojů energie v celkové spotřebě. Na tomto závěru se shodli účastníci výroční konference organizace EREC, která zastřešuje prakticky veškeré obnovitelné zdroje energie. "Pro zajištění konkurenceschopnosti Evropy potřebujeme právně závazný cíl pro obnovitelné zdroje ve výši 45 % v roce 2030", uvedl Arthouros Zervos, prezident organizace EREC.

Hodnota 45 % není vlastně ani nijak ambiciózní. "V roce 2030 bude region Horního Rakouska pokrývat 100 % energie pro vytápění a spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jednotlivé regiony jdou kupředu a předkládají svá vlastní rozhodnutí k podpoře obnovitelných zdrojů a trvale udržitelného rozvoje. Brusel má v tomto ohledu ještě co dohánět", potvrdil Rudi Anschober, regionální ministr energetiky Horního Rakouska.

Evropská unie připravuje závazné limity podílu OZE  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz