Anlage

Evropský projekt se zaměří na optimalizaci procesu anaerobní digesce

pátek, 20. prosince 2013

Finské technologické výzkumné centrum VVT koordinuje nový evropský projekt OPTI-VFA, který se zaměří na studium procesu anaerobního rozkladu organického odpadu a vývoj jeho řízení.

Proces anaerobní digesce může být veden nejen k výsledné produkci bioplynu, ale i nižších mastných kyselin, které jsou hodnotnější než bioplyn. Nižší mastné kyseliny totiž mohou být následně přeměněny v substráty, ze kterých je možné vyrábět produkty, které jsou konvenčně vyráběné z ropy. Takto bude možné vyrábět například bioplasty.

Více informací zde.

Zdroj: Biomass Magazine

Evropský projekt se zaměří na optimalizaci procesu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz