technologie-biocng-spolecne-s-bioplynouvou-elektra-rnou21-687x358

Farmáři v Herálci na Havlíčkobrodsku budou vyrábět zemní plyn jako palivo pro místní autobusy

pondělí, 22. května 2023

Energetická krize, environmentální krize, globální oteplování, nedostatek vody. Pro mnoho lidí jsou tato témata tíživá, ale z pohledu jedince téměř neřešitelná. Existují ale firmy, které se chopily řešení alespoň některých z uvedených problémů – a nemusí přitom jít hned o nadnárodní korporace. Příkladem mohou být zemědělci z farmy Herálec na Havlíčkobrodsku, kteří se zaměřují na zlepšování kvality půdy a zadržení vody v krajině. Nyní chtějí začít s výrobou zemního plynu, který poslouží jako palivo pro místní autobusy.

Farma Herálec na Havlíčkobrodsku dbá na hospodaření šetrné ke krajině, na zdraví půdního mikrobiomu a obsah uhlíku v půdě. Herálečtí totiž do způsobu své práce zařadili takzvané regenerativní hospodaření. Zdravá půda bohatá na uhlík například zadrží mnohem více vody, než je v podmínkách dnešních farem běžné, což je při častějším střídání dlouhých veder a prudkých srážek stále důležitější. A jde zde nejen o zdraví půdy, ale také o zdraví ovzduší. Pomocí inovativních postupů v zemědělství totiž vážou do půdy oxid uhličitý (CO²), což je skleníkový plyn způsobující globální oteplování. Toho se jen za minulý rok v heráleckých polích podařilo uložit přes 300 tun.

Část plodin vypěstovaných na farmě míří společně s hnojem zdejšího dobytka do bioplynové stanice, kterou dohromady s farmou provozuje investiční společnost SUR LIE. Bioplynka od roku 2012 produkuje ekologickou elektřinu a také teplo, které je dále účelně využíváno v navazující potravinářské výrobě. Komplex je tak energeticky soběstačný, a tedy šetrný jak ekologicky, tak i ekonomicky.

Lokální energetická revoluce

Nyní se v Herálci rozhodli pro malou energetickou revoluci a rozšiřují bioplynku tak, aby kromě elektřiny dokázala produkovat rovněž biometan – plyn s vlastnostmi zemního plynu. I biometan bude vyráběn ekologicky z lokální herálecké biomasy.
„Herálec patří v České republice k pionýrům úpravy bioplynu na biometan (BioCNG), dlouhodobé zkušenosti v širokém měřítku u nás prakticky neexistují,“ říká manažer bioplynové stanice Ondřej Malinovský. „Naši bioplynku jsme dlouho ladili do nynější vysoké výkonnosti. Farmaření také věnujeme mimořádnou péči, a proto je pro nás důležité, aby i biometanová technologie perfektně fungovala. Výběrové řízení na dodavatele technologie upgradu bioplynu vyhrála firma Prodeval. Přepravní zásobníky biometanu a plnicí a výdejní zařízení BioCNG pak dodá společnost ADAST,“ doplňuje.

Z pole do autobusu

„Fermentací biomasy vzniká ve fermentační nádrži bioplyn, který bude pomocí technologie membránové separace s polymerovými membránami upraven na biometan. Membrány mají podobu tisíců drobných stébel uložených podélně v kovovém válci, do něhož je z jedné strany vtláčen bioplyn. V dutém stéblu se oddělují molekuly oxidu uhličitého a metanu. Výhodou této technologie je její vysoká účinnost, která převyšuje 99,3 procent. Konkrétně v Herálci musí být jednotka schopna zpracovat 105 až 210 Nm³ bioplynu za hodinu a vyrobit biometan s obsahem metanu více než 95 procent,“ popisuje proces manažer bioplynové stanice Ondřej Malinovský.

Biometan je většinou vtláčen do plynárenské sítě a využíván stejně jako zemní plyn. V Herálci se ale bude ukládat do tlakových mobilních zásobníků BioCNG. Zásobníky budou převáženy do Jihlavy, kde se toto BioCNG stane pohonnou hmotou pro jihlavské autobusy. BioCNG je pokročilým biopalivem šetrným k životnímu prostředí, herálecká bioplynová stanice tedy bude vyrábět lokální 100% obnovitelný zdroj biopaliva, který své využití najde přímo v okolí.

Zdroj: Vysocina-news.cz

Farmáři v Herálci na Havlíčkobrodsku budou vyrábět zemní plyn jako palivo pro místní autobusy  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz