924

Harm Grobrügge jmenován novým prezidentem Evropské bioplynové asociace

pátek, 12. dubna 2019

Nový prezidentem Evropské bioplynové asociace byl na tříleté funkční období zvolen Harm Grobrügge. Současně bylo hlasováno i o novém složení představenstva, jehož hlavním úkolem bude v novém funkčním období podporovat potenciálu bioplynu a biometanu při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a rozvoj cirkulární ekonomiky.

Harm Grobrügge se pohybuje v oblasti bioplynu již 36 let a od založení EBA v roce 2009 působil jako její víceprezident. Od roku 1985 je aktivní v německé bioplynové asociaci (Fachverband Biogas) v různých pozicích: mluvčí, člen představenstva, zástupce v BEE (Německá federace pro obnovitelné zdroje energie) apod. Kromě toho provozuje rodinnou farmu v severním Německu, kde instaloval bioplynovou stanicí již v roce 1983. Ve funkci předsedy EBA nahradí dosavadního Jana Štambaského z České republiky, který EBA vedl 5 let.

Více informací v původní tiskové zprávě.

Harm Grobrügge jmenován novým prezidentem Evropské bioplynové asociace  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz