size1-156701959855-40-eru-logo-1024x604

Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2019

pondělí, 6. dubna 2020

Přinášíme aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu v loňském roce (k 31. 12. 2019), které jsme zpracovali na základě čtvrtletních zpráv Energetického regulačního úřadu.

Celková brutto výroba elektrické energie v roce 2019 dosáhla 86 976 GWh, o 1,2 % méně než v roce 2018. Celková hrubá produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů vzrostla oproti předchozímu roku o 7 % a dosáhla 11 034 GWh.
OZE se v roce 2019 podílely na výrobě elektřiny 12,7 %, což je o 1 % více než v roce 2018.

Celková hrubá produkce elektřiny z bioplynu dosáhla v roce 2019 2 526 GWh, což znamená 2% pokles oproti roku 2018. Celková výroba elektřiny ze zemního plynu v roce 2018 vzrostla o 58 % oproti předešlému roku a na celkových 5 512 GWh. Brutto produkce elektřiny ze spalování bioplynu a zemního plynu v průběhu posledních dvanácti let je znázorněna na obr. 1.

Obr. 1: Brutto produkce elektřiny ze spalování bioplynu a zemního plynu.

Podíl bioplynu na celkové výrobě elektřiny zůstal na 2,9 %, stejně jako v roce 2018. V loňském roce klesl podíl bioplynu na výrobě elektřiny z OZE na 22,9 %, tedy více než pětina vyrobené obnovitelné energie pocházela ze spalování bioplynu. Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé výrobě elektřiny z OZE je znázorněn na obr. 2.

Obr. 2: Graf podílu jednotlivých OZE na celkové hrubé produkci elektřiny z OZE.

Zdroj dat: Energetický regulační úřad
 

Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2019  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz