web_czba

Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2023

pátek, 26. dubna 2024

Přinášíme aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu v loňském roce (k 31. 12. 2023), které jsme zpracovali na základě čtvrtletních zpráv Energetického regulačního úřadu.

Celková brutto výroba elektrické energie v roce 2023 dosáhla 80 152 GWh, v porovnání s rokem 2022 klesla o více než 5 %. Celková hrubá produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů vzrostla oproti předchozímu roku o 5,8 % a dosáhla 11 704 GWh.

OZE se v roce 2023 podílely na výrobě elektřiny 14,6 %, což je o 1,5 % více než v roce 2022.

Celková hrubá produkce elektřiny z bioplynu v roce 2023 dosáhla 2 596 GWh, zaznamenala tedy mírný pokles o 0,7 % oproti předchozímu roku. Celková výroba elektřiny ze zemního plynu v roce 2023 klesla o  4,5 % oproti předešlému roku na celkových 3 804 GWh. Brutto produkce elektřiny ze spalování bioplynu a zemního plynu v průběhu posledních šestnácti let je znázorněna na obr. 1.

Obr. 1: Brutto produkce elektřiny ze spalování bioplynu a zemního plynu.

Podíl bioplynu na celkové výrobě elektřiny dosahoval 3,2 %. V loňském roce mírně klesl podíl bioplynu na výrobě elektřiny z OZE a dosahoval na 22,2 %, tedy více než pětina vyrobené obnovitelné energie pocházela ze spalování bioplynu. Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé výrobě elektřiny z OZE je znázorněn na obr. 2.

Obr. 2: Graf podílu jednotlivých OZE na celkové hrubé produkci elektřiny z OZE.

Zdroj dat: Energetický regulační úřad

Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2023  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz