Snímek obrazovky 2023-01-30 v 15.53.12

I přes nárůst počtu zdrojů biometanu, ČR ve výrobě alternativy za zemní plyn zaostává

pondělí, 30. ledna 2023

Podle statistik European Biogas Association (EBA) se v roce 2021 zvýšila produkce biometanu v Evropě o celých 20 %, což představuje dosud největší nárůst. Loňský rok zatím není vyhodnocen, ale dá se předpokládat podobný trend.

Zemní plyn je v současné době problematickou surovinou, a Evropa hledá alternativu. Tou by mohl být biometan. Rekordní počet nově instalovaných výrobních zařízení v roce 2022, je dobrou zprávou. V České republice funguje 573 bioplynových stanic, přesto ve výrobě biometanu z obnovitelných zdrojů zaostáváme.

Z pohledu Evropy vzniklo v posledních 18 měsících 1 067 zařízení na výrobu biometanu. Statistiky praví, že nejvíce jich bylo vybudováno ve Francii, Itálii a Dánsku. Dánsko spolu se Švédskem jsou, jak ukazuje graf, nejblíže k nahrazení své spotřeby zemního plynu biometanem. Česká republika oproti tomu disponuje téměř 600 bioplynových stanic, ale biometan nevyrábí skoro žádná.

EBA 2022 report

Ačkoliv výstavba stanic pro výrobu biometanu v Evropě narůstá, zdaleka ne všechny plánují připojení k distribuční síti – to znamená, že vyrobenou energii spotřebují v místě jejich produkce. Typické jsou pro to zemědělské stanice, které produkují biometan zpracováním účelově pěstované biomasy či biomasy z odpadu rostlinného původu.

Ke splnění podmínek taxonomie Evropské unie bude potřeba vyrábět v roce 2025 zhruba až 6 TWh tzv. zeleného plynu a v roce 2030 dokonce až 20 TWh. Je tedy potřeba začít co nejrychleji využívat potenciál této výrobní oblasti, kterým Česko disponuje.

Zdroj: EBA, www.prumyslovaekologie.cz

I přes nárůst počtu zdrojů biometanu, ČR ve výrobě alternativy za zemní plyn zaostává  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz