size4-17098235393754-40-biometan-rakvice

iDnes.cz: Česko sází na biometan. Už brzy má nahradit velkou část zemního plynu

čtvrtek, 6. června 2024

Nejnovější zemědělská biometanová stanice zpracovávající odpad z rostlinné a živočišné výroby byla připojena do distribuční sítě GasNet letos v březnu. Provozovatelem je společnost BPS Rakvice, která se jako první na jižní Moravě rozhodla modernizovat bioplynovou stanici a rozšířit produkci elektřiny a tepla o zelený plyn. Předpokládaná výroba stanice je 6,84 gigawatthodiny energie ročně.

Podle ředitele Business Developmentu GasNet Filipa Dostála dodává aktuálně biometan do distribuční sítě v Česku šest výroben. „Měsíčně vtlačí do našich plynovodů zhruba 250 tisíc kubíků. To je ale s ohledem na potenciál země stále velmi málo. Česko potřebuje nastavit funkční řešení státní podpory jak pro výrobu biometanu, tak pro jeho využití – zejména v sektoru teplárenství, průmyslu nebo dopravy,“ říká Dostál.

Mluvčí společnosti Aleš Gregorovič dodává, že GasNet má podepsaných dvacet smluv o připojení a eviduje přes padesát dalších zájemců, kteří mají projekt v různé fázi přípravy.

Bioplynky v Česku mohou být podporovány až po dvacet let provozu a podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu mohou získat až 4 444 Kč za megawatthodinu dodané elektřiny.

V Česku se aktuálně nachází více než 550 bioplynových stanic (BPS). „Podle mezinárodního projektu GreenMeUp máme jeden z nejvyšších počtů BPS na hlavu. Naopak počet biometanových stanic je velmi malý. Je tedy žádoucí podpořit proměnu stávajících BPS v biometanové stanice,“ potvrzuje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Podle nedávné analýzy americké poradenské firmy Guidehouse by Evropa mohla do roku 2040 vyprodukovat až 111 miliard krychlových metrů tohoto zeleného plynu, což představuje více než 30 procent spotřeby plynu Evropské unie v roce 2022. V rámci EU jsou momentálně na špici co do počtu biometanových stanic Francie a Německo, kde jsou jich stovky.

Rozvoji dalších stanic v Česku by však měla mimo jiné pomoci i státní podpora ve výši až 59 miliard korun. Tu koncem roku schválila Evropská komise, když dokončila její notifikaci. Peníze budou vypláceny formou zeleného bonusu v rámci programu ministerstva průmyslu a obchodu, a to po dobu dvaceti let.

Ministerstvo životního prostředí připravuje specifickou podporu pro přestavbu bioplynových stanic na biometanové. „Revidovaný programový dokument Modernizačního fondu počítá pro program GREENGAS s alokací ve výši přes patnáct miliard Kč na podporu obnovitelných plynných a kapalných paliv. Z něj chystáme podporu odpadových biometanových stanic s tím, že vyrobený plyn bude splňovat podmínky pro tzv. pokročilý biometan vyráběný z odpadů, jako jsou například kaly nebo odpady z kuchyní,“ potvrdila mluvčí resortu Veronika Krejčí.

Jak však upřesnila, přípravy jsou v rané fázi a vyhlášení se předpokládá nejdříve v roce 2025, a to v návaznosti na podporu poskytovanou z dalších dotačních programů.

Zatímco bioplyn obsahuje zhruba 55 procent metanu, 40 procent oxidu uhličitého a zbytek tvoří další látky, biometan obsahuje minimálně 95 procent metanu. Biometan se vyrábí čištěním bioplynu a dá se využívat stejným způsobem jako běžný fosilní plyn. Aniž by se musely upravovat používané technologie, je možné jej používat v plynových kotlích, domácích spotřebičích a v dalších zařízeních na zemní plyn.

Tento zelený plyn je důležitou součástí Státní energetické koncepce. Podle odborníků může český biometan nahradit do roku 2030 deset, nebo dokonce až patnáct procent zemního plynu.

Podle Jana Matějky, zástupce České bioplynové asociace, je biometan velmi zajímavé řešení v případě, že je v dostupné vzdálenosti dostatečná kapacita pro vtláčení do sítě zemního plynu a zároveň má provozovatel k dispozici vhodné, zejména odpadní substráty.

„Výrobu biometanu a jeho vtláčení do plynárenské sítě považujeme za výhodné řešení. Při stávajících podmínkách a vysoké provozní podpoře nabízí sice kombinovaná výroba elektřiny a tepla stále až o polovinu vyšší výnosy, což ovšem přestane platit po skončení provozní podpory kombinované výroby u jednotlivých provozovatelů bioplynových stanic,“ říká Michal Kocůrek, řídící konzultant poradenské společnosti EGÚ Brno.

Bioplynky v Česku mohou být podporovány až po dvacet let provozu a podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu mohou získat až 4 444 Kč za megawatthodinu dodané elektřiny. Tato podpora ale postupně končí. U prvních z nich už na konci příštího roku. Celkový konec by měl nastat k roku 2033, upozorňuje EGÚ Brno.

Podle názoru České bioplynové asociace je možné provozovat naprostou většinu stávajících bioplynových stanic i po ukončení původní provozní podpory.

Provozovatelé bioplynek mohou pokračovat beze změny a prodávat obnovitelnou elektřinu a s ní spojené záruky původu za tržní ceny. Ty jim však již nemusí automaticky zajistit dostatečné výnosy. Alternativně mohou reagovat na tržní impulzy a podle možností jejich technologií částečně upravovat výrobu elektřiny. Ale i tak se podle EGÚ Brno může ukázat další provoz bioplynové stanice jako ztrátový.

„Jako druhá možnost se nabízí modernizace provozu a získání další provozní dotace. Tato varianta však nemusí být pro mnoho současných výrobců bioplynu vůbec dosažitelná. Podmínky modernizace vyžadují investice v řádu vyšších desítek milionů korun. I v případě jejich splnění se při referenční ceně pro zelený bonus ve výši 3 472 korun za megawatthodinu nemusí investice s návratností patnáct a více let vyplácet,“ domnívá se Kocůrek.

Plány Česka s biometanem předpokládají asi 500 milionů metrů krychlových roční produkce do roku 2030. To odpovídá 330 bioplynovým stanicím transformovaným na biometan. Podle propočtů EGÚ Brno však budou potřebovat asi deset milionů tun odpadních surovin.

Zdroj: iDnes.cz

 

iDnes.cz: Česko sází na biometan. Už brzy má nahradit velkou část zemního plynu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz