IMAGE_1038

Indonéská delegace se v Třeboni inspirovala v oblasti čištění odpadních vod a energetického využití biomasy

úterý, 17. září 2013

Delegace z Indonésie, kterou vedla indonéská velvyslankyně v Praze, paní Emeria W. A. Siregar, a tamější náměstek ministra životního prostředí, pan Rasio Ridho Sani, navštívila ve středu 11. září Třeboň.

Návštěva se uskutečnila jako součást třídenního pobytu indonéské delegace v České republice, organizovaného Ministerstvem životního prostředí. Hlavním tématem byla výměna zkušeností v oblasti odpadového a vodního hospodářství.

Třicetičlenná delegace byla složená ze starostů a čelních představitelů čtyř velkých indonéských aglomerací a skupiny podnikatelů. Návštěvníci se v Třeboni zajímali o místní systém nakládání s komunálním odpadem, odkanalizováním a čištěním městských odpadních vod. Další oblasti zájmu byl bioplyn a decentralizace výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

Delegaci v Třeboni prováděl Miroslav Kajan, jednatel společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. a předseda České bioplynové asociace. Součástí byla prohlídka třeboňské čistírny odpadních vod a bioplynové stanice včetně bioteplárny na lázních Aurora, která zásobuje lázně teplem vyrobeným z bioplynu. Ze společné diskuse vyplynula nutnost dlouhodobého strategického plánování řešení problematiky nakládání s komunálními odpady, odpadními vodami, využívání lokálních zdrojů energie a  nezastupitelná role místní samosprávy v tomto procesu.

Pan Rasio Ridho Sani ocenil město Třeboň tím, že dle jeho mínění je možné ho úspěšně zařadit do kategorie Smart City.

Indonéská delegace se v Třeboni inspirovala v obla  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz