1000x1000-1491314229-inspekcni-organ-2

Inspekční orgán Mostecké montážní poradí jak bezpečně a efektivně provozovat BPS

sobota, 29. dubna 2017

Inspekční orgán Mostecké montážní vznikl za účelem vnést do provozování technických zařízení povědomí o povinnostech provozovatelů a zároveň nabídnout alternativu k tradičním subjektům, jakými jsou např. TIČR nebo TÜV či další instituce. Všechny zmíněné inspekční orgány jsou převážně zaměřeny na nová zařízení, která uvádějí do provozu či na nich provádí zkoušky pro uvedení na trh.

 Náš inspekční orgán je tu převážně pro ty, kteří již nějaká zařízení provozují a mají s nimi menší či větší problémy, a to jak po stránce provozní, tak po stránce dokumentační. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem našich inspektorů z oblasti chemie, bioplynu a težkého průmyslu jsme schopni pomoci například s tvorbou provozní dokumentace (počínaje výchozími revizemi a konče provozními předpisy) či s inspekcí prováděné údržby a servisních prací. V neposlední řadě provozovatelé v naší péči oceňují technické audity, které jsou prováděny na úrovni inspekcí či obsahově znaleckých posudků. Tyto audity mají tu přidanou hodnotu, že v případě nalezení neshody či nedostatků je v závěru doporučení pro nápravná opatření. 

Před několika lety jsme si s kolegy položili otázku, proč by provozovatelé, kteří utrácejí nemalé prostředky za revize, dokumentace a školení, neměli mít na trhu nějakou výhodu? Následně jsme se shodli, že by ji mít měli a spojili se se všemi velkými pojišťovnami v ČR, kde jsme vyjednali slevy na pojištění nemovitostí pro ty, kdo doloží, že dělají vše, co jim ukládá platná česká legislativa. Dnes máme již desítky takových, kteří tuto výhodu využili, neb vše zajišťujeme my “na klíč” s naším makléřem. 

Zkušenosti take ukazují, že lidé, kteří se o provozy starají, nemají potřebné znalosti legislativy a nemohou tak řádně plnit své povinnosti a oponovat například dodavatelům. Zajišťujeme proto tzv. “legislativní servis”, kterýv pravidelných periodách přináší informace o změnách v legislativě jak české tak evropské. Velkým problémem je, když statutární zástupce ve své neznalosti neurčí správným způsobem, anebo vůbec,“osobu zodpovědnou za vyhrazená technická zařízení”, čímž ponechává veškerou trestně-právní zodpovědnost pouze na sobě. I na toto pamatují české zákony a my pro naše provozovatele výkon osoby zodpovědné vykonáváme, čímž je právně chráníme před sankcemi orgánů státní správy a zároveň před nepoctivými dodavateli revizí, údržeb či servisů.

Dokud naše činnost povede k větší bezpečností, bude naše práce dávat smysl a proto jsme zde.

Webové stránky Mostecké montážní, a.s.

Inspekční orgán Mostecké montážní poradí jak bezpečně a efektivně provozovat BPS  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz