8. greenlane biogas confirms new project in hitechi, japan

Japonsko stanovilo výkupní ceny energie z obnovitelných zdrojů

čtvrtek, 12. července 2012

Japonské ministerstvo průmyslu 18. června zveřejnilo výši výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů. Ty vešly v platnost na začátku července, jejich výše je garantovaná po dobu nejméně 20 let. Po loňské katastrofě ve Fukušimě chce japonská vláda tímto krokem snížit závislost země na jaderné energii. Výkupní ceny budou jedny z nejvyšších na světě.

V současné době je v zemi pouze 1 % elektrické energie produkováno z obnovitelných zdrojů, ale podle odhadů bude tímto krokem do investic do čisté energie uvolněno až 30 miliard USD (24 miliard eur).

Jedním z podporovaných zdrojů je také bioplyn, ale pouze pokud je produkován z čistírenských kalů, odpadů živočišné výroby nebo komunálního odpadu Výkupní cenu bioplynu viz tabulka:

 

  JPY/kWh €/kWh CZK/kWh
Bioplyn 40,95 0,396 10,78

Cena v CZK vypočítána dle aktuálního kurzu České národní banky (12. 7. 2012).

Japonsko stanovilo výkupní ceny energie z obnovite  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz