Jednání ohledně návrhu změn technicko-ekonomických parametrů výroben spalujících biomasu a bioplyn pro rok 2010

pondělí, 20. července 2009

Dne 14.7.2009 proběhlo v Praze tradiční jednání, z jehož výsledků vychází Energetický regulační úřad (ERÚ) při stanovování podmínek výroby bioplynu pro následující rok. Za CzBA se ho zúčastnili Ing. Jan Matějka a Ing. Jan Štambaský, Ph.D.

V úvodu jednání představil ERÚ důvody, pro které je nutné novelizovat vyhlášku č. 475/2005 Sb., v platném znění. Hlavním důvodem je změna technicko-ekonomických parametrů jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie (OZE). Změna vyhlášky byla poté v průběhu srpna zaslána do mezirezortního připomínkového řízení.

V prezentaci byla také představena metodika výpočtu podpory. Podpora je na základě zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů stanovována pro tzv. typické projekty a výpočet je založen na bázi hotovostních toků po dobu životnosti zdroje při zaručeném výnosu z vloženého kapitálu.

Poté byl účastníkům jednání představen soubor dat, který se podařilo v letošním roce získat pro účely přehodnocení parametrů. Z analýzy dat vyšel návrh technicko-ekonomických parametrů, které by měly sloužit pro úpravu vyhlášky. Samotný návrh byl následně diskutován přítomnými zástupci profesních a odborných organizací, včetně VŠ a ministerstev.

Jednání ohledně návrhu změn technicko-ekonomických  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz