025471o2

Jednotka k úpravě kalového bioplynu na bioCNG v pražské ČOV

pondělí, 26. června 2023

Jednotka na úpravu bioplynu je schopna vyrobit ročně min. 1,2 milionu m3 bioCNG s možností navýšení až na 12 mil. m3. Plyn bude vtlačován do plynárenské sítě a probíhá finální certifikace pro obnovitelný zdroj energie.

Projekt pro Hlavní město Prahu zajistila Pražská vodohospodářská společnost, a.s., ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., a Pražskou plynárenskou a.s. Stavba byla realizována za 14 měsíců Sdružením Česká voda-Memsep – Čermák a Hrachovec. Vlastní investiční náklady stavby jsou necelých 60 mil. Kč bez DPH. Celý projekt je unikátní ukázkou spolupráce pražských městských firem. BioCNG vyrobený na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) budou využívat pro pohon svých vozidel i Pražské služby, Pražská plynárenská a Technologie HMP.

Jednotka na úpravu bioplynu, která byla uvedena do provozu, je schopna vyrobit ročně min. 1,2 milionu m3 bioCNG. V budoucnu bude možné její kapacitu navýšit až na 12 mil. m3. Plyn bude vtlačován do plynárenské sítě a probíhá finální certifikace pro obnovitelný zdroj energie. „Projekt na výrobu biometanu je naprosto v souladu s naším klimatickým plánem, ve kterém slibujeme využít odpad jako zdroj energie pro vozy městské hromadné dopravy. Investice v ÚČOV jde obdobným směrem jako naše plánovaná modernizace bioplynky v Chrástu u Poříčan,“ uvedla Ing. Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

„BioCNG na ÚČOV je významným příspěvkem k dlouhodobé snaze Prahy o maximální využití energie z obnovitelných zdrojů. Pomůže nám nejen naplňovat cíle Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030, ale je to také další krůček k zajištění větší energetické bezpečnosti a soběstačnosti,“ doplnil Bc. Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu.

Zdroj: tzbinfo.cz

Jednotka k úpravě kalového bioplynu na bioCNG v pražské ČOV  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz