Jubilejní desátý ročník třeboňské konference o bioplynu se těšil rekordní účasti

Jubilejní desátý ročník třeboňské konference o bioplynu se těšil rekordní účasti

čtvrtek, 14. října 2010

Podzimní konference v Třeboni věnované bioplynu se staly za deset let své existence jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu v České republice, a to jak po stránce odborné úrovně tak i vysokého zájmu tuzemských a zahraničních účastníků. Svědčí o tom i letošní ročník, který přivítal více jak dvě stovky odborníků a zájemců o bioplyn. „Naši konferenci považujeme za největší odbornou akci svého druhu v České republice - od prvního ročníku přivítala již přes tisíc účastník a zaznělo zde na dvěstě padesát přednášek z více jak deseti zemí světa“, říká Miroslav Kajan, předseda představenstva České bioplynové asociace (CzBA), která akci organizuje. „Klíčem k úspěchu naší konference je především odborná kvalita příspěvků, jejich komplexnost, nezávislost a dovolím si poznamenat, že svou roli hraje i neformální atmosféra“, vypočítává Kajan.

Program letošního jubilního ročníku byl rozdělen na tematické bloky, odpovídající výstupům tzv. Strategické výzkumné agendy oboru bioplyn, kterou CzBA ve spolupráci s odbornou veřejností připravila. Velký ohlas vzbudila například úvodní série přednášek provozovatelů bioplynových stanic, kteří shrnuli své dosavadní zkušenosti nejen s jednáním a službami dodavatelů technologie, ale také s vlastním provozem, optimalizací a postupy úprav nebo rozšíření stanic.

Zajímavou diskuzi vyvolaly příspěvky zahraničních hostů. Posluchači měli jedinečnou možnost posoudit rozdíly v legislativním rámci pro povolování výstavby bioplynových stanic v Německu, výrobu a využití biometanu v Rakousku a lokální distribuční sítě bioplynu v Německu. Další srovnání tuzemského a zahraničního přístupu nabídl další blok věnovaný procesu a efektivitě výroby bioplynu. Tematický blok věnovaný ekonomice výroby bioplynu byl zahájen velmi fundovanou, technickou prezentací zástupců ČVUT na téma novelizace zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie č. 180/2005 Sb. a aspektů efektivnosti podpory pro obnovitelné zdroje energie. 

Dvoudenní program mezinárodní konference nabídl také bohatý doprovodný program. Účastníci měli možnost si prohlédnout nově postavenou bioplynovou stanici s unikátním bioplynovodem zajišťujícím vytápění lázní nebo se seznámit v praxi s aplikacemi digestátu na zemědělskou půdu či s naskladňováním siláže pomocí špičkové techniky.

Je důležité neustále zdůrazňovat, že bioplyn je univerzální obnovitelný zdroj energie, který je využitelný jak pro výrobu elektřiny, tak pro čištění na biometan a následné plnohodnotné využití jako zemní plyn. A na rozdíl od jiných dotovaných zdrojů má své opodstatnění pro stabilizaci ekonomiky venkova a je přínosem pro bezpečnost energetických soustav“, shrnuje obsah a výstupy konference Jan Štambaský, člen představenstva Evropské bioplynové asociace.

Ke stažení:

Jubilejní desátý ročník třeboňské konference o bio  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz