713794_1101738_Obrazek1

Konzultace Ministerstva zemědělství

pátek, 2. června 2023

Ministerstvo zemědělství zve zájemce o konzultace s českými zemědělskými, vědeckými, ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest. 

Na konzultacích se na vás budou těšit zemědělští diplomaté z USA (paní Tereza Černá), Číny (pan Ondřej Plaček), Srbska (pan Vladimír Váňa), Japonska (paní Irena Leopoldová) a Spojených arabských emirátů (pan Lukáš Zamrzla). 

Sestavu zemědělských diplomatů nově doplní zahraniční spolupracovníci z Kazachstánu (pan Artjom Lukašov), z Velké Británie (pan Paul Wilkins) a z Vietnamu (pan Luboš Marek). 

Akce proběhne ve dnech 29. – 30. června 2023 v PVA Praha Expo Letňany

Na akci se můžete přihlásit na tomto odkazu.

Termín uzávěrky přihlášek je 16. 6. 2023.

Podrobnější informace ke konzultacím naleznete v tomto letáku.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ani Hakobjan(ová)
Odd. zemí SNS, Afriky a proexp. politiky
Odbor zahraničně obchodní spolupráce

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 812 620
GSM: +420 725 721 477
E-mail: Ani.Hakobjan@mze.cz

www.eagri.cz

Konzultace Ministerstva zemědělství  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz