Screenshot 2021-04-12 at 14.42.29
Screenshot 2021-04-12 at 14.42.10
Screenshot 2021-04-12 at 14.42.17
Screenshot 2021-04-12 at 14.40.13
Screenshot 2021-04-12 at 14.40.21

LCC a oleje

čtvrtek, 15. dubna 2021

Zapeklitá zkratka není tak záhadná, pokud víme, o co jde a hlavně víme, co chceme. Je to Life Cycle Costs – čilí náklady životního cyklu. Tedy náklady, které musí být pokryté výnosy a ještě musí zbýt trochu toho zisku, aby investice měla smysl.

Je pochopitelné, že každý investor si hlídá nákupní ceny a snaží se je stlačit co nejníže. Je to přirozená snaha získat technologie za optimální cenu a zkrátit dobu návratnosti na maximum. I když do těchto procesů a úvah vstupují odpisy a různé investiční záměry, vždy je výhodné nakoupit technologii za co nejpříznivější cenu. Jenže nákupní nadšení vystřídá realizační vystřízlivění a najednou se ukazuje, že s novou technologií přichází i potřeba přeškolení personálu, dodatečné úpravy infrastruktury a spousta dalších problémů, které se samozřejmě podaří vyřešit, ale stojí peníze. Následuje rutinní provoz, který by měl začít přinášet vyhlížené a očekávané ekonomické výsledky. A tady je vždy na místě zamyslet se nad optimalizací nákladů tak, aby se dosáhlo kýžené návratnosti a ziskovosti. Tomu pomáhá sledování a kalkulace nákladů na celý životnostní cyklus. Optimální je kalkulaci si udělat hned na začátku projektu, ale co se týká sledování nákladů nikdy není pozdě se zamyslet nejen nad náklady v reálném čase tak i nad náklady, které se dají očekávat do budoucnosti. A tady jsou kalkulace a sledování Life Cycle Costs klíčové

Sledování nákladů životního cyklu zařízení zahrnuje několik termínů, které definují kumulativní náklady na zařízení, ale i celý výrobní systém nebo řetězec a jeho podpůrné prostředí během jeho životního cyklu, a to od návrhu po likvidaci. V této souvislosti můžeme sledovat:

  • Náklady na životní cyklus (LCC)
  • Celkové náklady na vlastnictví (Total Ownership Cost – TOC)
  • Náklady na celou životnost systému (Whole Life Cost – WLC)

Pro každý z pojmů je zpracována metodika sledování i typy nákladů, které do jednotlivých kalkulací patří. Pro účely tohoto článku nám bude stačit, že WLC se obvykle používá pro strategický pohled nebo pokročilé studie a TOC pro rozpočtové účely. Analýza LCC je nejběžnější metoda pro srovnání alternativ a ekonomické analýzy. Možná že pro lepší pochopení jednotlivých kategorií bude nejvhodnější se podívat a popsat následující schéma:

Jak jsem již uvedl, není účelem tohoto článku rozpitvávat jednotlivé pojmy, ale chci hlavně upozornit na LCC, které se mohou vztáhnout na jednotlivé stroje nebo části zařízení. Jak naznačuje schéma, zahrnují přímé náklady na pořízení a na provoz. Z nákladů na pořízení je to hlavně cena zařízení, náklady na instalaci, náklady na zaškolení personálu a náklady na rozběh a zavedení do provozu. Do přímých provozních nákladů se pak počítají mzdové náklady obsluhy, náklady na opravárenské práce, náklady na opravy zařízení a související materiál, náklady na nákup spotřebního materiálu, náklady na nákup paliv a maziv, náklady na nákup náhradních dílů a náklady na dodavatelské služby.  Omlouvám se za toto zjednodušení, ale zájemci o tuto problematiku mohou nastudovat podrobnosti v předpisu S3000L nebo ISO 15288:2015, které v příslušných kapitolách velmi podrobně popisují obsah a způsob kalkulace.  

Účelem toho článku, však nemělo být povídání o problematice a kalkulaci LCC, ale upozornění na jednu z položek, které v celkovém vyhodnocení investice může sehrát důležitou roli a neměla by být posuzována z pohledu okamžitých nákladů, ale právě z pohledu vlivu této položky na LCC jako takové. Je to náklad na pořízení a údržbu maziv. S tím pak pochopitelně souvisí i možnost vzniku dalších nákladů, které nemusí být předem kalkulovány, ale v celkové kalkulaci LCC mohou sehrát důležitou roli, a to jsou neplánované opravy nebo náklady související s prostoji.

Naše společnost Maier & Korduletsch k.s., která je jediným autorizovaným dodavatelem produktů ExxonMobil pro Českou republiku, má k dispozici velkou škálu olejů pro plynové motory, které vynikají výbornými vlastnostmi a i potenciálem prodloužení životnosti a intervalu výměny olejů. Jedná se o syntetické oleje Mobil Pegasus 1, Mobil SHC Pegasus 30, Mobil SHC Pegasus 40 a pak minerální oleje Mobil Pegasus 605, Mobil Pegasus 605 Ultra 40, Mobil Pegasus 610, Mobil Pegasus 610 Ultra, Mobil Pegasus 705, Mobil Pegasus 710, Mobil Pegasus 801, Mobil Pegasus 805, Mobil Pegasus 1005, Mobil Pegasus 1107 a nový olej Jenbacher N Oil 40, který byl vyvinut právě pro motory INNIO Jenbacher Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 6 a Typ 9. Stručný popis a základní charakteristiky zmíněných olejů jsou na našich stránkách www.maierkorduletsch.cz a na vyžádání vám rádi poskytneme i technické listy v českém jazyce.

Kromě toho naše společnost zajišťuje provádění analýz olejů v laboratořích ExxonMobil v systému Mobil Serv. Lubricant Analysis (MSLA), které poskytujeme našim zákazníkům. U této služby zajišťujeme odběr a odeslání vzorků a následnou informaci o stavu oleje, ale i tribologickou analýzu, která ukazuje na stav zařízení. Pravda v dnešní době to není nic výjimečného, ale pro náš systém hovoří to, že ExxonMobil jako firma s celosvětovou působností, má nepřeberné zkušenosti a můžeme proto poskytnout fundované poradenství opírající se o výsledky podobných testů tisíců provozovatelů na celém světě.  A v této souvislosti se vás pokusím přesvědčit o tom, že se rozhodně vyplatí investovat do kvalitních maziv a sledování jejich stavu. Zkusme se na problematiku podívat s uvážením vlivů nastíněných v následující tabulce:

Pro zjednodušení budu používat fiktivní ceny a hodnoty nákladů v bezejmenných jednotkách a neuvádím ani typy olejů ani jméno jiného dodavatele:

Počet motohodin imaginárního stroje od jeho uvedení do provozu

Úkony údržby

Související náklady

Náklady na olej X

Náklady na olej Mobil

Náklady na olej  Mobil + analýzy MSLA

 10 000 hod

Výměna oleje a filtru

200

1000

1200

1200

20 000 hod

Výměna oleje a filtru

200

1000

 

 

30 000 hod

Výměna oleje a filtru

200

1000

1 200

Pouze odběr vzorku MSLA

40 000 hod

Výměna oleje a filtru

200

1000

 

1 200

50 000 hod

Celková prohlídka stavu motoru

5 000

 

 

 

Výměna oleje a filtru

200

1 000

1 200

0

Celkem

 

6 000

5 000

3 600

2 400

Omlouvám se za hrubé zjednodušení, ale výsledek je předpokládám celkem jasný. Pokud použiji levný olej, který má životnost 10 000 hodin pak v průběhu 50 000 hodin jej musím vyměnit 5x, zatímco u kvalitnějšího oleje s prodlouženou životností jsou výměny jen 3. A pokud se olej podrobí analýze MSLA, kterou poskytujeme pro naše zákazníka a oleje Mobil zdarma, může se posunout s jeho životností až na 30 000 hodin, přičemž i po provedené prohlídce po 50 000 hodinách může být stále používán a nemusí se měnit.

Pokud vás můj hrubý a velmi stručný úvod do problematiky LCC a příslušných souvislostí zaujal, budu rád, když tyto základní principy vezmete v úvahu třeba při vypisování výběrového řízení a nebudete sledovat pouze nejjednodušší parametr - a to cenu. Ostatně, stačí se zamyslet nad příslovím: „Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci“.

Naše společnost je hrdá na to, že prodává špičkové oleje značky Mobil, svých zákazníků si váží, a proto kromě rychlých a spolehlivých dodávek rádi poskytujeme poradenství i další služby.

Autor: Ing. Václav Miškovský, Distributor Lubes Engineer, Maier & Korduletsch Maziva

Webové stránky: mobil.mkmaziva.cz

 

 

LCC a oleje  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz