Leták projektu MADEGASCAR - využití bioplynu v dopravě

neděle, 10. ledna 2010

V souvislosti s účastí společnosti SEVEn v projektu MADEGASCAR byl připraven v tuzemsku zatím asi první komplexní informační leták věnující se problematice využití bioplynu v dopravě. Jeho smyslem je české odborné veřejnosti přiblížit technické, ekonomické a právní aspekty úpravy bioplynu na tzv. biometan, který je pak jako plnohodnotný substitut zemního plynu využitelný nejen pro dnes nejčastější výrobu elektřiny a/nebo tepla, ale i jako motorové palivo v motorových vozidlech na stlačený (zemní) plyn - CNG.

Materiál současně doprovází podrobnější představení celkem sedmi zajímavých projektů ze zahraničí (Stockholm, Bern, Lille, Berlín, Margarethen am Moos, Linköping a Madrid).

Přípravu materiálu podpořila i Česká bioplynová asociace a k dispozici je volně ke stažení (pdf) na stránkách společnosti SEVEn.

Leták projektu MADEGASCAR - využití bioplynu v dop  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz