DSC_8358

Letošní seminář se zaměřil na budoucnost a technologie s přidanou hodnotou

pátek, 16. března 2018

Každoroční seminář, který pořádá Česká bioplynová asociace z.s. v Praze, se letos věnoval tématům spojeným primárně s přemýšlením o budoucnosti bioplynových stanic a oboru jako takového. Měl část věnovanou tématům technologické platformy a část zapadající do projektu BiogasAction. Celkem si přibližně 35 posluchačů vyslechlo osm prezentací. Je škoda, že se bez omluvy nedostavil člen rady Energetického regulačního úřadu, pan Vladimír Vlk.

V úvodním bloku byl představen technologický foresight zpracovaný CzBA, zejména pak jeho předpoklady a výstupy v podobě očekávaných scénářů (Jan Matějka). Následovala prezentace zaměřená na analýzu životního cyklu a závěry některých LCA vzhledem k procesům produkce bioplynu (Luboš Nobilis).

Ondřej Strecker ze společnosti ČEZ podrobně vysvětlil mechanismus tvorby cen silové elektřiny, což auditorium zaujalo, stejný ohlas a řadu dotazů měl také příspěvek Jana Štambaského ohledně pravidel a možností obchodování s biomethanem. Leoš Gál z České technologické platformy biopaliv rozšířil všem obzory v oblasti využívání biomasy pro nepotravinářské účely. Kromě dvou prezentací zaměřených na vyvedení a zužitkování tepla z BPS a na služby související s energetikou BPS byl velmi živý zájem také o představení jednoho ze způsobů lokální spotřeby elektřiny vyrobené v BPS, a to v distribuovaných datových centrech.

Seminář měl úspěch, řada účastníků diskutovala o přestávce i v následujících workshopech a mnozí nalezli nové impulsy a kontakty pro další rozvoj své činnosti.

Letošní seminář se zaměřil na budoucnost a technologie s přidanou hodnotou  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz