Lipsko hostí setkání světových odborníků na bioplyn

čtvrtek, 4. února 2010

Právě dnes mají návštěvníci poslední šanci podívat se na veletrh zasvěcený bioplynu, který se koná v německém Lipsku. Na devatenáctý ročník jedné z nejdůležitějších evropských událostí v oboru přijelo více než 240 vystavovatelů z celého světa. Oficiálními partnery veletrhu jsou Česká bioplynová asociace (CzBA) a agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest. Akce se koná od 2. do 4. února u příležitosti výročního zasedání německé bioplynové asociace Fachverband Biogase.

Oblast obnovitelných zdrojů energie patří k necelé desítce prioritních sektorů, jimž agentura CzechInvest věnuje zvýšenou pozornost. Je proto logické, že na podobné akci, jako je právě končící veletrh v Lipsku, nemůžeme chybět,“ vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. „Jedním z nástrojů, kterým vznik nových investic v tomto oboru podporujeme, je zprostředkovávání evropských dotací, konkrétně pak z Operačního programu Podnikání a inovace a jeho podtitulu Eko-energie. V aktuální výzvě tohoto programu, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v pondělí 1. února, jsou připraveny na projekty obnovitelných zdrojů energie a úspor energie tři miliardy korun,“ dodává.

Bioplyn u nás v současné době zažívá nebývalý rozvoj. CzBA a CzechInvest proto společně připravily stánek, který na veletrhu zahraničním zájemcům přináší informace o současném stavu produkce bioplynu, legislativě a aktuálních výzvách, jimž český trh momentálně čelí.

Velmi vítáme exkluzívní nabídku německých kolegů k prezentaci oboru na této v evropském měřítku nejvýznamnější akci“, říká Miroslav Kajan, předseda představenstva CzBA. „Německo patří se svými několika tisíci bioplynovými stanicemi mezi světové velmoci a tamější výrobci technologií jsou v České republice jedni z hlavních dodavatelů bioplynových stanic“, připomíná Kajan.

CzBA jako národní technologická platforma pro obor bioplyn připravila pro tuto příležitost speciální informační materiály o současném stavu produkce bioplynu v České republice. „V tuzemsku je nyní v provozu 209 bioplynových elektráren s instalovaným výkonem přes 96 MW a neustále roste. Růst odvětví dokládá i téměř dvojnásobná měsíční produkce elektrické energie vyrobená z bioplynu v meziročním srovnání“, říká Kajan a dodává, že bioplyn se u nás využívá především pro výrobu elektrické energie, zatímco v západních evropských zemích se již bioplyn uplatňuje i jako palivo v dopravě.

I v dalších letech se očekává v České republice masívní výstavba bioplynových stanic. Podle propočtů CzBA by v roce 2020 měl celkový instalovaný výkon pro výrobu energií z bioplynu dosáhnout 500 MW.

Ke stažení:

Lipsko hostí setkání světových odborníků na bioply  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz