Mezi podporované zdroje energie možná přibude biometan (aktualizace)

Mezi podporované zdroje energie možná přibude biometan (aktualizace)

pátek, 23. září 2011

Aktualizace 23.9. 2011: Návrh prošel druhým čtením ve sněmovně a dát se předpokládat, že bude doznávat již jen minimálních změn v průběhů třetího čtení. Ke stažení -

Sněmovní tisk.

Nový zákon o podporovaných zdrojích energie zřejmě během projednávání ve sněmovně dozná výraznějších změn. Hospodářský výbor doporučil, aby podporu dostávala také výroba biometanu, zemědělský výbor chce podporovat výrobu tepla z biomasy. Těmito i případnými dalšími návrhy by se měli poslanci zabývat ve druhém čtení, které je zařazeno na tento pátek.

Projednávaný zákon má nahradit dosavadní zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů. Kromě jiného sjednocuje způsoby podpory pro všechny druhy podporovaných zdrojů energie, kam spadají mimo jiné obnovitelné zdroje a kombinovaná výroba tepla a elektřiny.

Hospodářský výbor také doporučil vložit do zákona větu, podle níž musí tato právní norma při zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů zohledňovat zájmy zákazníků, pokud jde o co nejmenší dopady podpory na ceny energií.

Do zákona navrhl vložit rovněž nové ustanovení, které rozšiřuje podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů i na biometan, tedy bioplyn s vysokou mírou čistoty. Musí být vyroben v tuzemsku a připojen na rozvodnou síť v tuzemsku. Podporu by dostával formou zeleného bonusu, který by v roce uvedení do provozu nesměl překročit 4000 korun za megawatthodinu.

Zemědělský výbor pak navrhl, aby podporu dostávala také samostatná výroba tepla z obnovitelných zdrojů, nejen ta kombinovaná s výrobou elektřiny. Jak ČTK řekl zpravodaj výboru František Dědič (ODS), týká se to zejména výroby tepla z biomasy. Tato výroba je podle něj účinnější a využití biomasy je vyšší než při výrobě elektřiny. "Při výrobě tepla je efektivita přes 90 procent," řekl.

Výrobce takového tepla by dostával podporu také formou zeleného bonusu. Ten by byl nejvýše 50 korun za gigajoule s pravidelným ročním navýšením o dvě procenta. Náklady spojené s podporou by Energetický regulační úřad (ERÚ) zahrnul do ceny za přenos a distribuci elektřiny.

"Je pravda, že tato podpora není v Evropě úplně běžná," připustil Dědič. Jako první s tím podle něj začala Británie a zatím je v EU jediná. "My máme šanci být druzí v Evropě v efektivním podporování výroby tepla z obnovitelných zdrojů," dodal.

Zákon zavádí Národní akční plán, materiál obsahující opatření a způsoby, jak dosáhnout vytčených podílů energie z obnovitelných zdrojů. Návrh akčního plánu by mělo vypracovat ministerstvo průmyslu, schvalovat by ho měla vláda.

Zdroj: ČTK

Mezi podporované zdroje energie možná přibude biom  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz