unnamed (1)

Mezinárodní projekt REGATRACE podpoří další rozvoj trhu s biometanem

úterý, 14. července 2020

Cílem mezinárodního projektu REGATRACE je podpora rozvoje společného evropského trhu s biometanem prostřednictvím vytvoření efektivního modelu pro obchodování se zárukami původu biometanu / obnovitelných plynů (GoO).

Biometan může hrát důležitou roli při dosahování politických cílů EU, zejména pak při přechodu na zdrojově efektivní a cirkulární ekonomiku. Vyrábí se z odpadu nebo zbytkových organických látek materiály, biometan lze přenášet a ukládat ve velkém množství na stávajících infrastrukturách, usnadňovat oddělení energetických systémů od fosilních paliv a působit jako kombinující vektor mezi evropskými rozvodnými sítěmi zemního plynu a elektřiny. Do projektu REGATRACE se zapojilo 15 partnerů z 10 různých evropských zemí. 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím základních pilířů:

  1. Evropský systém pro biometan / obnovitelné plyny; 
  2. Zřízení vnitrostátních subjektů vydávajících záruky,
  3. Integrace záruk z různých technologií obnovitelných plynů s elektrickými a vodíkovými systémy záruk; 
  4. Integrované strategie hodnocení a udržitelné mobilizace surovin a technologické synergie; 
  5. Podpora zavádění trhu s biomethanem; 
  6. Přenositelnost výsledků 

Zřízení stabilního a harmonizovaného celoevropského trhu s biometanem, který bude fungovat v souladu s činností národních institucí spravující systém záruk, posílí nejen obchodní potenciál biometanu, ale umožní investice do technologií, které budou zásobovat celý evropský trh. 

Více v aktuálním newsletteru projektu REGATRACE

Související odkazy:

Mezinárodní projekt REGATRACE podpoří další rozvoj trhu s biometanem  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz