ua

Ministerstvo zemědělství má nově místního zástupce na Ukrajině

čtvrtek, 1. března 2018

Koncem roku 2017 zahájil činnost místní zástupce pro zemědělství v Kazachstánu pan Arťom Lukašov. Od února 2018 pak bude k dispozici i místní zástupce pro zemědělství při ZÚ Kyjev na Ukrajině.

Náplní práce místního zástupce bude poskytování součinnosti podnikatelským subjektům ČR z oblasti agro-potravinářského komplexu při navazování obchodní spolupráce, hodnocení a analýze konkrétních obchodních příležitostí a při řešení obchodních případů v daném teritoriu. Dále bude zajišťovat kontakty a vazby na významné obchodně a ekonomicky orientované instituce a subjekty dané země v sektoru agro-potravinářského komplexu i ČR, sledování možností uplatnění českých výrobků na místním trhu a získávání a předávání informací souvisejících s vývojem v oblasti agro-potravinářského komplexu v zemi působení.

Na Ukrajině byl na tuto pozici vybrán pan Yegor Rešetnik, který v rámci své přípravy na svou aktivní činnost navštíví Českou republiku ve dnech 26. února – 9. března 2018. Cílem jeho návštěvy je seznámit se s českým obchodním prostředím a setkat se zástupci MZe, rezortních komor a svazů, institucemi exportního financování a v neposlední řadě i firem za účelem zjištění jejich proexportních zájmů na Ukrajině.

V případě zájmu o setkání s místním zástupcem pro zemědělství na Ukrajině, panem Yegorem Rešetnikem, v rámci jeho návštěvy ČR nás kontaktujte nejpozději do 1. února 2018 na adrese info@czba.cz. Případně je možné se hlásit přímo na MZe (Ing. Zuzana Hercíková, Odd. zemí SNS, Afriky a proexp. politiky, tel.: +420 221 812 868, Zuzana.Hercikova@mze.cz).

Ministerstvo zemědělství má nově místního zástupce na Ukrajině  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz