Monitoring zahraničních médií - listopad 2012

úterý, 6. listopadu 2012

Sledujeme pro Vás zahraniční odborná média, která se bioplynem zabývají. Zde je několik aktuálních novinek.

V Polsku byla spuštěna nová bioplynová stanice

V polské Konopnici byla 4. října tohoto roku spuštěna zemědělská bioplynová stanice s instalovaným výkonem 1,99 MW. Na bioplynové stanici jsou metodou suché fermentace zpracovávány produkty místní zemědělské výroby. Dodavatel technologie suché fermentace je německá společnost F&M. V nadcházejících letech by mělo dojít k napojení stanice k místní síti dálkového vytápění pro podniky a obyvatele města Rawa Mazowiecka. 

Zdroj:  BBEBR

Německo: V provozu více než 100 čerpacích stanic se 100% biometanem

„Biometan je palivo budoucnosti,“ říká Reinhard Schultz, předseda Biogasrat e.V. „Plyn produkovaný ze 100 % z obnovitelných zdrojů je k dostání na více než stech CNG čerpacích stanicích. Vzhledem ke zjevnému selhání elektromobility, bylo třeba rozvinout jinou politickou strategii pro zajištění ekonomicky a ekologicky vhodné alternativní pohonné hmoty. CNG s biometanem jsou tou správnou cestou,“dodal Schultz.

Zdroj: Biogasrat+

Dánsko zvýšilo výkupní ceny bioplynu

Dánská vláda získala souhlas parlamentu ke zvýšení výkupních cen bioplynu. Současná výkupní cena je tedy 1,15 DKK/ kWh, což je asi 3,89 Kč/ kWh. Zvýšené výkupní ceny budou implementovány v průběhu tohoto roku. Podle Dánské bioplynové asociace se tímto rozhodnutím vlády bioplyn dostal na takovou úroveň podpory, kdy bude zajištěna ziskovost technologie anaerobní digesce.

Výkupní cena bude stejná jak pro stanice KVET, tak pro vtláčení do sítě zemního plynu. V průběhu následujících osmi let bude cena postupně snižována až na 0,10 DKK (0,34 Kč). To vychází z předpokladu, že bioplyn bude konkurenceschopnější vůči fosilním palivům.

Dánský parlament navíc rozhodl, že zvýší státní dotace staveb nových bioplynových stanic z 20 procent na 30 procent z celkové investice, ale pouze v roce 2012.

Zdroj: Biogasglobal.com

Monitoring zahraničních médií - listopad 2012  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz