Monitoring zahraničních médií - říjen 2012

neděle, 21. října 2012

Sledujeme pro Vás zahraniční odborná média, která se bioplynem zabývají. Zde je několik aktuálních novinek za měsíc říjen.

Bioplyn ve Švédsku v roce 2011

Ve Švédsku vzrostla v roce 2011 produkce bioplynu o 6 % oproti roku 2010. Podle zprávy Švédské plynové asociace bylo v roce 2011 ve Švédsku v provozu 233 bioplynových stanic s celkovou produkcí 1 473 GWh. Necelá polovina z celkové produkce bioplynu byla upravena na biopalivo pro pohon automobilů, což je významný nárůst oproti předchozímu roku. Podle Švédské plynové asociace se však jedná o minimální růst, který byl způsoben stagnující situací na trhu.

Zdroj: 1. 10. 2012, Biogas Öst

Energetické trendy a anaerobní digesce ve Velké Británii

Údaje z britského ministerstva energetiky a změny klimatu (DECC) odhalily prudký nárůst v množství elektřiny vyrobené spalováním tuhého komunálního odpadu a technologií anaerobní digesce. Anaerobním rozkladem bylo ve druhém čtvrtletí roku 2012 vyrobeno 69 GWh, v porovnání s 53 GWh za celý předešlý rok. Celková produkce ze zpracování biomasy (jedná se o skládkový plyn, spalování biomasy, anaerobní rozklad a spalování odpadu) vzrostla o 6,5 % oproti minulému roku (z 2,9 TWh na 3,1 TWh). Zpracování biomasy mělo ze všech OZE největší podíl na výrobě energie.

Zdroj: 1. 10. 2012, Department of Energy & Climate Change, UK

Do francouzské kauzy s barevným medem byla zapletena bioplynová stanice

Bioplynová stanice byla zapletena do záhady barevného medu, který byl produkován včelami ve Francii. V nedávné době byli včelaři na severovýchodě země překvapeni při sklizni medu na svých včelích farmách. Sklidili med zelené a modré barvy, který byl neprodejný. Záhada barevného medu byla nakonec rozluštěna. Včely musely sbírat cukrový odpad na bioplynové stanici společnosti Agrivalor, která zpracovává odpady z továrny cukrářské společnosti M&Ms.

Po rozhovorech s dotčenými farmáři mluvčí společnosti Agrivalor oznámil, že odteď bude veškerý odpad skladován ve vzduchotěsných kontejnerech a zpracováván rychleji, aby se předešlo opakování problému.

Zdroj: 9. 10. 2012, BioEnergy Insight

Monitoring zahraničních médií - říjen 2012  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz