Monitoring zahraničních médií - září 2012

čtvrtek, 27. září 2012

Sledujeme pro Vás zahraniční odborná média, která se bioplynem zabývají. Zde je několik aktuálních novinek.

Nizozemí: Bioplyn z trávy na „Green Good Farm“

První ze série bioplynových stanic s názvem „Green Good Farm“, které budou vyrábět bioplyn ze speciálního druhu traviny, bude postavena ve Swifterbrandu v Nizozemí. Jan Cees Vogelaar, iniciátor projektu, řekl, že pokud se projekt vydaří, „Green Good Farm“ bude během následujících osmi let rozšířena na více než dvacet různých míst.

zdroj: 8. září 2012, de Stentor

Německo: Energie z bioodpadů je šetrná ke klimatu

Přibližně 60 tisíc tun odpadu z domácností, biodpadu a zeleného odpadu je každoročně kompostováno. Část tohoto odpadu bude nyní využita dvakrát, a to k výrobě bioplynu. O způsobu, jakým toho dosáhnout, v současnosti vedou diskuzi Odbor životního prostředí a společnosti Nehlson a Komposierung Nord. Své plány představili expertnímu výboru pro výstavbu, životní prostředí a dopravu poradního sboru města Waller.

zdroj: 20. září 2012, Weser Kurier

USA: WERF označil hlavní bariéry pro využívání energie bioplynu na čistírnách odpadních vod 

Water Enviroment Research Foundation (WERF) vydal zprávu, ve které jsou uvedeny hlavní bariéry pro využití bioplynu jako zdroje energie na čistírnách odpadních vod. Podle této zprávy zůstávají hlavními překážkami nedostatečná návratnost investice a chybějící dostupný kapitál.

zdroj: 7. září 2012 Biomass Magazine

 

Monitoring zahraničních médií - září 2012  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz