news-viewimage-1505648918049249200

Myslíte, že se Vám nemůže stát něco podobného?

pondělí, 25. září 2017

„Majitel bioplynové stanice na neprovozoval stanici sám, ale pronajímal ji místnímu zemědělskému družstvu. Měl za to, že veškeré povinnosti, vyplývající ze zákonů, pro provozování BPS přecházely nájemní smlouvou na provozovatele. Ovšem nájemce se naopak domníval, že povinnosti musí naplňovat majitel. Samozřejmě tedy nikdo nedělal nic. Na podzim loňského roku došlo k výbuchu fermentoru z důvodu úderu blesku. Fermentor nebyl řádně uzemněn.

Byl jsem povolán jako konzultant pojišťovny, abych provedl šetření, zda bylo vše, tak jak nařizuje legislativa neboť bylo vážné podezření, že nikoliv. Provedl jsem rozsáhlý technický audit a zjistil, že nebylo provedeno řádné uzemnění nejen fermentoru, ale celé BPS (i přesto, že existovala výchozí revizní zpráva z doby výstavby a uvádění do provozu). Neprováděly se řádné revize, ani kontroly. Na základě tohoto závěru dala pojišťovna podnět k prošetření policii pro podezření na trestný čin obecného ohrožení. V rámci šetření policie i Oblastního Inspektorátu práce bylo nalezeno mnoho pochybení i v dalších oblastech.

A jaký byl závěr? Pojišťovna odmítla plnění, OIP udělil sankci ve výši 485 tis. Kč + bylo nařízeno odstavení BPS do doby nápravy. Policie navíc obvinila majitele z trestného činu obecného ohrožení a samozřejmě vznikla škoda díky přerušení dodávek do distribuční sítě. A přitom stačilo si nechat prověřit stav zařízení a provést finančně nenáročná nápravná opatření ještě před vznikem mimořádné situace.”

Z modelového příběhu by se mohl stát Váš – nechte další oči prohlédnout, zda opravdu plníte vše, co plnit máte. Blíže na http://mostecka-montazni.cz/inspekcni-organ/

Myslíte, že se Vám nemůže stát něco podobného?  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz