Leeming-plant920x600web1

Na první projekty výroby biometanu je možné získat významnou investiční podporu

neděle, 10. února 2019

V listopadu 2018 vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu IV. výzvu podpory Nízkouhlíkových technologií – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury, a to v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. Cílem této výzvy je podpořit vznik prvních výroben biometanu, kterých je v Evropě více než 500, ale v ČR se dosud nerozšířily. 

Výzva je určena jak malým a středním, tak velkým podnikům. Jeden projekt je možné podpořit částkou až 35 mil. Kč, což by mělo odpovídat až 80 % uznatelných nákladů. V rámci projektu je možné pořídit technologii úpravy bioplynu na biometan, technologii vtláčení biometanu do distribuční soustavy plynu nebo do plnicí stanice bioCNG. Je možné pořídit i samotnou plnící stanici CNG a také distribuční plynovod, kterým bude výrobna biometanu připojena k plnící stanici CNG nebo do VTL plynovodu. Doba udržitelnosti je stanovena na 3 roky pro malý podnik a na 5 let pro velký podnik. Alokace pro tuto výzvu je 100 mil. Kč s tím, že v případě zájmu je možné v průběhu navýšit o dalších 60 mil. Kč. Příjem žádostí o dotaci je otevřen do srpna 2019. 

Specifické podmínky této výzvy jsou opravdu velkorysé a je jasné, že se již nebudou opakovat. Pokud máte zájem o další informace či pomoc s přípravou projektu, obraťte se na nás (info@czba.cz).

 

Na první projekty výroby biometanu je možné získat významnou investiční podporu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz