Národní akční plány pod drobnohledem

Národní akční plány pod drobnohledem

pondělí, 21. listopadu 2011

Všechny národní akční plány o obnovitelné energii prošly důkladným kontrolním procesem ze strany Evropské komise. Ten ukazuje na některé vážné nedostatky. Většina členských států dosáhla například požadovaného poměru OZE plánovaným (předpokládaným) snížením celkové spotřeby energie. Nakolik je toto snížení reálné, zůstává velkou otázkou. Nejzásadnějším problémem je praktická absence rozvoje vzájemné spolupráce v rámci EU jako celku. Geograficky sousedící regiony tak mohou mít výrazně odlišné politiky podpory OZE nebo se objevuje nedostatek logiky v rozložení OZE, což výrazně zvyšuje náklady. Plány jsou také nekoherentní s ostatními evropskými směrnicemi, např. Směrnicí o energetické účinnosti, Rámcovou směrnicí EU pro vodní politiku, apod.

RESAP Biomasa 2020

Biomasa je důležitý obnovitelný zdroj energie a její využití se bude významně podílet na dosažení cílů EU pro využívání obnovitelných zdrojů do roku 2020. Podle propočtů Eurelectric se zvýší využití bioenergie 2,5 krát, a to z 85 Mtoe v roce 2010 na 215 Mtoe v roce 2020. Primární využití pevné biomasy v EU dosáhne v roce 2020 hodnot 146 - 158 Mtoe, v závislosti na tepelné efektivitě konverzních zařízení. Primární produkce pevné biomasy na území EU se zvýší (podle propočtů Eurelectric) ze současných 82 Mtoe na 120 Mtoe v roce 2020.

Více viz následující dokumenty:

Národní akční plány pod drobnohledem  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz