Bez názvu - 1 z 1

Návrh aktu o nulovém čistém průmyslu je na světe

pondělí, 27. března 2023

Komise svým návrhem z 16. března chce vytvořit z EU základnu pro výrobu čistých technologií a zelená pracovní místa. Tento návrh je součástí průmyslového plánu EU a má za cíl posílit především odolnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Návrh vytváří lepší podmínky pro zřizování projektů s nulovou spotřebou v Evropě a přiláká investice a podpoří tvorbu kvalitních pracovních míst a dosažení energetické nezávislosti. 

Tento návrh pomůže také zvýšit odolnost evropských dodavatelských řetězců čisté energie. Mezi technologie, které mají napomáhat decarbonizaci patří: solární fotovoltaika a solární termální energie, větrná energie na pevnině a obnovitelná energie na moři, baterie a skladování, tepelná čerpadla a geotermální energie, elektrolyzéry a palivové články, bioplyn/biometan, zachycování, využívání a skladování uhlíku a síťové technologie, udržitelné technologie alternativních paliv, pokročilé technologie výroby energie z jaderných procesů s minimálním odpadem z palivového cyklu, malé modulární reaktory a související nejlepší paliva ve své třídě.

Zdroj: Enviweb.cz

 

Návrh aktu o nulovém čistém průmyslu je na světe  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz