1000x1000-1496760973-1000x1000-1493107244-logo-big

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018

pátek, 25. srpna 2017

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018ERÚ ve veřejném konzultačním procesu zveřejnil Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018.

Odkaz na materiál a pravidla konzultačního procesu

Termín pro podání připomínek je do 15 dnů od uveřejnění návrhu cenového rozhodnutí, tj.  do 7. září  24:00 hod. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu vyhlášky je prostřednictvím e-mailu poze@eru.cz. Pokud budete chtít uplatnit připomínky prostřednictvím CzBA, zašlete je do 4. září 2017 na mail info@czba.cz.

Kromě plošného snížení zelených bonusů (kvůli vyšším cenám silové elektřiny) je zde zajímavý vývoj zeleného bonusu na teplo z bioplynu, kde ERÚ zmiňuje:

Podpora byla zavedena poprvé pro rok 2016 pro definované BPS na základě § 24 odstavce 4 zákona č. 165/2012 Sb. ve znění zákona č. 131/2015 Sb. Shodná podpora pro dvě odlišné kategorie BPS je dána především rozdílem v palivových nákladech, kde je v případě bioplynových stanic zpracovávajících biologicky rozložitelný komunální odpad uvažováno s tržbou za likvidaci zpracovávaného odpadu.

Vzhledem k tomu, že v kategorii těchto bioplynových stanic dochází k nedostatečnému plnění cílů NAP pro OZE, navrhuje se zvýšení podpory za účelem zvýšení motivace pro investory.

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz