size4-156701959855-40-eru-logo-1024x604

Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu

pondělí, 1. června 2020

Energetický regulační úřad spustil veřejný konzultační proces k Návrhu metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021 (navazuje na veřejný konzultační proces z konce roku 2019).

K návrhu metodiky jsou přiložena také pravidla konzultačního procesu. Protože se nejedná o klasické mezirezortní řízení, je třeba dodržet stanovená pravidla ERÚ. Připomínky proto zasílejte v požadované formě:

a) připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu metodiky, k němuž je vznesena,
b) odůvodnění připomínky,
c) návrh promítnutí připomínky do návrhu metodiky.

Lhůta pro podání připomínek je již 6. června 2020, a je možné je zaslat prostřednictvím CzBA na adresu info@czba.cz nejpozději ve čtvrtek 4. 6. 2020 do 12 hodin, abychom je mohli včas zaslat na ERÚ k vypořádání.

Dokumenty

Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz