Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

pondělí, 10. dubna 2017

Do mezirezortního připomínkového řízení se dostal návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie. Předloženým návrhem nařízení vlády je Energetickému regulačnímu úřadu umožněno stanovit podporu v cenovém rozhodnutí zpětně po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie. Současně má předložený návrh nařízení vlády umožnit operátorovi trhu vyplatit podporu zpětně, po vydání cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Prostřednictvím CzBA je možné zasílat své připomínky, které pak shromáždí Hospodářská komora. Materiál včetně příloh naleznete na následujícím odkazu.

Své připomínky nám můžete zasílat nejpozději do 23. dubna 2017 na info@czba.cz.

 

Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz