Nedbalost zaměstnance bioplynové stanice může vést k jeho úmrtí

pondělí, 11. listopadu 2013

V neděli odpoledne došlo k nehodě na bioplynové stanici. Z obsahu dostupných zpráv došlo k nehodě při servisním úkonu v šachtě na kondenzát.

Podle těchto zpráv vstoupil pracovník do prostoru kondenzátní šachy bez dýchacího přístroje a především bez jištění druhou osobou. V nedýchatelné atmosféře pak došlo k jeho udušení.

Více o nehodě čtěte zde

Kondenzátní šachty bioplynových stanic jsou vždy klasifikovány jako prostory s možným výskytem výbušné atmosféry, tedy jako prostory s možným výskytem bioplynu. Zde apelujeme na pracovníky bioplynových stanic, aby nezapomínali na skutečnost, že bioplyn je složen nejenom z výbušného metanu, ale také z oxidu uhličitého, který je 1,6x těžší než vzduch, a který má silnou tendenci vyplňovat prohloubené prostory nejrůznějších servisních či revizních šachet. Pokud nejsou tyto šachty dostatečně větrány, může se zde udržovat nedýchatelná atmosféra oxidu uhličitého po velmi dlouhou dobu i po samotném úniku bioplynu.

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Jeho nebezpečí spočívá především ve skutečnosti, že po několika nádeších koncentrované atmosféry CO2 dochází k pádu do bezvědomí, což v prohloubených prostorech a šachtách, bez jištění druhou osobou vždy znamená setrvání v této nedýchatelné atmosféře s jistými fatálními následky.

V provozu bioplynových stanic by nám měl být včasnou indikací zápach sulfanu, který je prakticky vždy v bioplynu přítomen. Pokud při vstupu do servisního prostoru indikujeme i slabý zápach sulfanu (který je sám o sobě také silně toxický), je to jasným signálem, že do prostoru unikl bioplyn a v takovém případě hrozí nebezpečí v podobě atmosféry oxidu uhličitého. 

 

Nedbalost zaměstnance bioplynové stanice může vést  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz