Největší bioplynová stanice na zpracování bioodpadů v Británii otevřena

Největší bioplynová stanice na zpracování bioodpadů v Británii otevřena

čtvrtek, 11. srpna 2011

Britská společnost Biffa, zabývající se zpracováním odpadů, zprovoznila první britskou "super-bioplynovou stanici" zpracovávající odpadní potraviny z okolí Cannocku, v kraji Staffordshire. Tento nový závod, který je největším ve Velké Británii, bude zpracovávat až 120 000 tun odpadních potravin z domácností i průmyslu ročně. Současně bude produkovat dostatek obnovitelné energie k zásobení cca 6 000 domácností a kvalitní hnojivý substrát pro zlepšení půdy na místních farmách.

Zdroj: WtERT

Největší bioplynová stanice na zpracování bioodpad  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz