paragraf

Nová povinnost pro provozovatele bioplynových stanic

pátek, 27. ledna 2012

Dle nařízení vlády č. 294/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb., se mění kategorie zdroje pro výrobu bioplynu.

Od 1. 11. 2011 je výroba bioplynu – nově zařazená pod bod 1.4. přílohy č. 1 uvedeného nařízení vlády - středním zdrojem. V případě, že v provozovně není jiný zdroj znečišťování ovzduší kategorizovaný jako velký, stává se provozovna – bioplynová stanice, středním zdrojem. 

Při ohlašování "Souhrnné provozní evidence" prostřednictvím ISPOP provozovatel dle stanoviska Odboru ochrany ovzduší MŽP ohlašuje již podle aktualizované kategorie zdroje.

CzBA nabízí pomoc při vyřizování této povinnosti. Pokud si objednáte plnění této povinnosti prostřednictvím CzBA, podpoříte tím zároveň naší činnost. Více informací a nabídku obdržíte po zaslání emailové poptávky na adresu info@czba.cz.

Ke stažení:

 

Nová povinnost pro provozovatele bioplynových stan  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz