DSC00136

Nové možnosti pro zpracování obilninových (GPS) siláží

čtvrtek, 24. ledna 2013

V současné době je v České republice, ale i např. v sousedním Německu velký tlak na snížení vedlejších environmentálních dopadů výroby obnovitelné elektřiny a biopaliv. V oblasti výroby a využití bioplynu jde především o stále se zpřísňující podmínky pro pěstování kukuřice, především pak z pohledu eroze půdy. Kukuřičná siláž však stále zůstává majoritním substrátem pro výrobu bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích.

Alternativním substrátem pěstovaným na orné půdě mohou být obilniny sklízené ve formě siláží z celých rostlin, známých pod označením GPS siláže, nebo jen GPS (z německého Ganzpflanzensilage). Velkou výhodou obilnin sklízených ve formě GPS siláží je dramatické snížení erozního nebezpečí, široké možnosti kombinací v osevním postupu a relativně velký výnos hmoty (v případě použití speciálních hybridů obilnin může dosáhnout i hodnot srovnatelných s výnosem kukuřičné siláže). Zcela zásadní je pak hodnota specifické produkce energie v bioplynu z GPS siláží. Dosahovaná hodnota 12,5 GJ.tZŽ-1 je plně srovnatelná s hodnotami pro kukuřičnou siláž (12,3 GJ.tZŽ-1).

Největší překážkou pro rozvoj GPS siláží jako substrátu pro bioplynové stanice bylo chování tohoto typu materiálu uvnitř bioplynové stanice. GPS siláže žita a triticale, a v menší míře i dalších obilnin, mají uvnitř bioplynové stanice tendenci bobtnat, intenzivně přijímat vodu a vytvářet velmi hustý, prakticky nemíchatelný gel. Tyto vlastnosti začínají být v provozu dominantní již při podílu 20% GPS v celkovém množství vstupů.

Řešení tohoto problému představila společnost Royal DSM N.V. která ve spolupráci se společností MT-Energie AG vyvinula komplexní směs enzymů pro hydrolytický rozklad pektinů, beta-glukanů a pentosanů, které jsou hlavními gelotvornými látkami v GPS silážích. S využitím těchto aditiv se na bioplynových stanicích podařilo dosáhnout podílu GPS siláží 60% a více procent. 

Uvedený enzymatický přípravek byl představen na výstavě EuroTier v německém Hannoveru koncem loňského roku pod jménem Axiase 100. Tento přípravek je v současné době v distribuci i v České republice a na Slovensku.

Zdroj: DSM Biogas
Více informací: www.novaenergo.cz

Nové možnosti pro zpracování obilninových (GPS) si  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz