logo_eru

Novinky ve stanovení cen elektřiny a plynu pro rok 2025

čtvrtek, 2. května 2024

Energetický regulační úřad představil novou aktualizaci metodiky pro stanovení ekvivalentní ceny elektřiny a plynu, která bude mít vliv na zelené bonusy v roce 2025. Po konzultacích s odbornými asociacemi byly upraveny koeficienty, které budou použity při výpočtu těchto bonusů.

Další významnou změnou je navýšení přiměřených prodejních nákladů obchodníka s plynem v komoditní části ceny plynu, které nyní činí 4 eura. Tato úprava má za cíl lépe reflektovat skutečné náklady spojené s distribucí plynu.

Období pro stanovení průměrné ceny silové elektřiny zůstává nezměněno, a to od ledna do června předcházejícího roku. Nicméně, připravuje se změna termínu pro volbu povinného výkupu elektřiny, která se promítne do tzv. registrační vyhlášky.

Energetický regulační úřad rovněž vydal novou brožuru, která má sloužit jako užitečný průvodce pro volbu formy podpory elektřiny. Brožura poskytuje důležité informace a vysvětlení základních principů souvisejících s touto problematikou. Přestože není explicitním doporučením pro konkrétní formu podpory, ministerstvo žádá odborné asociace, aby šířily tento materiál mezi svými členy.

Sledujte další aktualizace a změny v souvislosti s implementací nových předpisů a vyhlášek, které ovlivní energetický sektor a podporu obnovitelných zdrojů energie.

Ke stažení: 

Zdroj: ERÚ

Novinky ve stanovení cen elektřiny a plynu pro rok 2025  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz